Thứ bảy, 08/04/2017 - 07:00

Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo hay với “cục tẩy” cho dân văn phòng mê công nghệ

Dân trí

Bạn thường chỉ dung cục tẩy để tẩy xoá thông thường, tuy nhiên, nếu biết tận dụng thì cục tẩy của bạn sẽ phát huy được nhiều hơn tác dụng vốn có của nó đặc biệt là với dân công nghệ. Video sau đây sẽ giới thiệu cho bạn một số mẹo.

Mẹo hay với “cục tẩy” cho dân văn phòng

Xuân Ngọc

Từ khóa: