Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo đổi tên nhanh hàng loạt file trên Windows

(Dân trí) - Bạn đang cần đổi tên hàng loạt file trên Windows? Bạn không muốn cài thêm bất kì phần mềm thứ ba nào vào máy. Phải làm sao khi bạn đang cần xử lý gấp hàng loạt file? Video sau đây sẽ giúp các bạn cách xử lý vấn đề này.

Mẹo đổi tên nhanh hàng loạt file trên Windows

Xuân Ngọc