Mỗi ngày một mẹo:

Mẹo đọc tin nhắn trên Facebook messenger người gửi không biết bạn "đã xem"

Dân trí

Bạn muốn đọc tin nhắn trên Facebook mà không muốn người gửi biết? Có một số cách giúp bạn thực hiện việc này. Video sau đây sẽ giới thiệu tới các bạn hai cách có thể giúp thực hiện điều này dễ dàng.

Mẹo đọc tin nhắn trên messenger người gửi không biết bạn "đã xem"

Xuân Ngọc