Mỗi ngày một mẹo:

Không cần tai nghe vẫn sử dụng được FM trên smartphone

Dân trí Bạn không muốn dùng tai nghe vì rối rắm và lích kích trên smartphone để sử dụng FM? Có cách nào cho bạn? Thực tế khá đơn giản. Video sau đây sẽ giúp bạn.

Không cần tai nghe vẫn sử dụng được FM trên smartphone

Xuân Ngọc