Thứ hai, 07/10/2019 - 06:40

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần

Dân trí

Chùm ảnh động hài hước dưới đây sẽ mang đến cho bạn những cụ cười, giúp tiếp năng lượng cho bạn trong ngày đầu tuần.

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 1

Lên nôi nằm cũng phải thật phong cách

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 2

Hù nhau đấy à?

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 3

Ai mới là chủ của ngôi nhà này?

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 4

Tai nạn kiểu này có lẽ sẽ để lại... nhiều di chứng

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 5

Sự khác biệt giữa ảnh trên mạng và ngoài đời thực

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 6

Em nào có tội tình gì đâu?

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 7

Một màn diễn xuất xứng đáng... thắng giải Oscar

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 8

Giải pháp khi bác sĩ quên mang tai phone

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 9

Cảm giác y như cưỡi bò thật

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 10

Một pha ra đòn... vào chỗ hiểm

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 11

“Quái lạ, sao mình vẫn ở trong này?”

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 12

Giơ cao, đánh khẽ

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 13

Khi vòng hoa... cúi đầu chào đáp lễ

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 14

Hãy tự hào về... mỡ bụng của bạn

Chùm ảnh động đầy hài hước giúp tiếp năng lượng cho ngày đầu tuần - 15

Khi niềm tin... đặt nhầm người

Phạm Thế Quang Huy