Bộ TT&TT cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Lần đầu tiên Bộ TT&TT cho phép các cơ quan báo chí khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo trên hệ thống phần mềm quản lý tại một địa chỉ online.

Bộ TTTT cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online - 1

Tại lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Cục với Sở TT&TT Hà Nội tổ chức ngày 11/9, lãnh đạo Cục Báo chí, Bộ TT&TT chính thức cho phép các cơ quan báo chí khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo trên hệ thống phần mềm quản lý tại địa chỉ: thenhabao.mic.gov.vn.

Trong lần cấp đổi thẻ này, các Sở TT&TT sẽ được cấp tài khoản truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý thẻ nhà báo để theo dõi và có ý kiến tham vấn ở hai vấn đề: một là đúng đối tượng, hai là quá trình hoạt động báo chí có vấn đề gì hay không.

Dựa theo quy định mới, đây sẽ là lần đầu tiên Sở TT&TT địa phương sẽ có quyền tham vấn về các cơ quan báo chí Trung ương nhưng hoạt động thường trú tại địa bàn.

Bộ TTTT cho phép khai hồ sơ cấp đổi thẻ nhà báo online - 2

Hệ thống quản lý hồ sơ thẻ nhà báo tại địa chỉ thenhabao.mic.gov.vn

Bộ TT&TT cho biết, ngày 1/1/2021, thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 – 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng. Căn cứ quy định của Luật Báo chí năm 2016, Bộ TT&TT sẽ thực hiện cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 trong cả nước.

Để đảm bảo việc cấp thẻ nhà báo đúng quy định, Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức có đối tượng đề nghị cấp thẻ nhà báo căn cứ theo Thông tư 49/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 – 2025 cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định

Đối với các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30/9/2020, cơ quan chủ quản báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ TT&TT sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp đổi thẻ nhà báo, cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.