50 học bổng khuyến học “Chuyên Gia An Ninh Mạng 2008”

(Dân trí)- Trung tâm Đào tạo Quản trị và An ninh mạng Athena (TPHCM), vừa phát động chương trình “Học Bổng Khuyến Học 2008 (HBKH 2008)” dành cho sinh viên, học sinh và các bạn yêu thích ngành công nghệ thông tin trong tháng 5/2008, với 50 học bổng có tổng giá trị là 50.000 USD.

Chương trình hc bng này nhm khuyến khích các tài năng tr tiếp cn vi công ngh mng mi nht thông qua chương trình đào to “Chuyên Gia An Ninh Mng (CGANM)” theo chun quc tế. Toàn th HBKH 2008, gm 50 sut hc bng vi mi sut hc bng tr giá 1.000 USD, dành cho các ng viên đến t các trường Đại hc, Ph Thông Trung Hc trong tòan thành ph.

 

Để nhn được HBKH 2008, các ng viên cn đạt được s đim theo quy định trong k thi tuyn chn hc bng d kiến s din ra trong 2 ngày 21 và 22/6. Ni dung thi tuyn bao gm kiến thc tng quát v Tin hc, Anh văn và mt s kiến thc khác v Công ngh.

 

Được biết, chương trình CGANM là mt khóa hc dài hn 2 năm, nhm trang b cho các hc viên kiến thc và k năng để có th thiết kế, xây dng, bo trì h thng mng và đặc bit trên hết các hc viên có th t thiết kế các quy trình bo mt h thng, thiết b cũng như biết các phương pháp phòng chng và bo mt cho toàn b h thng mng công ty. 

 

Ông Võ Đỗ Thng, Giám đốc TT Athena cho biết: "Athena mong mun s t chc được nhiu chương trình hc bng na trong tương lai, nhm khuyến khích, to động lc cho các nhân tài tr tui ca Vit Nam tiến xa hơn na trong công cuc hi nhp công ngh trong nước và thế gii".

 

Ngọc Thanh

Đang được quan tâm