Thứ sáu, 02/03/2018 - 07:53

Ủy viên Bộ Chính trị được thăm khám sức khỏe ra sao?

Đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội), bác sĩ sẽ tiếp cận thăm khám sức khoẻ hàng ngày.

Ủy viên Bộ Chính trị được thăm khám sức khỏe ra sao? - 1

Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương chuyên chăm lo sức khỏe của lãnh đạo cấp cao. (Ảnh: IT)

Ban Bí thư vừa ban hành quy định mới liên quan tới công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo quy định này, đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) sẽ được bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khoẻ hàng ngày.

Đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, sẽ được bác sĩ theo dõi sức khoẻ thăm khám sức khoẻ ít nhất 2 lần/tuần hoặc hàng ngày tùy theo diễn biến sức khoẻ của cán bộ.

Đối với Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng lực lượng vũ trang: Bác sĩ theo dối sức khoẻ thăm khám sức khoẻ ít nhất 1 lần/tuần hoặc hằng ngày tuỳ theo diễn biến sức khoẻ của cán bộ.

Chế độ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cản bộ khi đi công tác trong nước được quy định như sau:

Đối với đoàn công tác do các đồng chí cán bộ chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) làm trưởng đoàn: Khi đi công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn trong nước sẽ bố trí một bác sĩ tiếp cận.

Đi công tác tại các vùng còn lại trong nước: Khi có yêu cầu của đồng chí trưởng đoàn, bố trí bác sĩ tiếp cận tháp tùng.

Đối với đoàn công tác do các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, tùy theo tình hình sức khoẻ và yêu cầu của đồng chí trưởng đoàn thì bố trí một bác sĩ tháp tùng.

Đối với các bác sĩ tiếp cận, phục vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, ngoài các tiêu chuẩn về chuyên môn, đạo đức còn phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Theo Lương Kết

Dân Việt