Tiêm 2 liều vaccine từ vùng dịch về Ninh Thuận có phải cách ly tập trung?

Đức An

(Dân trí) - Người về Ninh Thuận từ các vùng dịch, dù đã tiêm đủ 2 liều vaccine thì vẫn phải cách ly y tế. Các trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà thì phải cách ly tập trung.

Ngày 12/10, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành văn bản triển khai kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch.

Tiêm 2 liều vaccine từ vùng dịch về Ninh Thuận có phải cách ly tập trung? - 1

Người dân Ninh Thuận đang cách ly y tế tại khu cách ly tập trung do các Ban chỉ huy quân sự quản lý.

Trong văn bản này, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn để làm cơ sở triển khai thực hiện các biện pháp cách ly phòng dịch đối với các trường hợp về từ địa phương có dịch.

Trong đó, UBND tỉnh Ninh Thuận lưu ý biện pháp cách ly phòng dịch với các trường hợp người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19.

Đối với các trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà thì thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, hoặc cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn theo hình thức dịch vụ.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải có xác nhận chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện an toàn cách ly phòng dịch tại nhà. Đồng thời, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương quản lý và giám sát đối với người cách ly tại nhà theo đúng quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế rà soát lại các kế hoạch xét nghiệm tầm soát để có kế hoạch phù hợp và hiệu quả hơn; tập trung tiêm vaccine, ưu tiên địa bàn và đối tượng có nguy cơ cao, doanh nghiệp, đơn vị có nhiều lao động, người về từ các tỉnh, thành phố có dịch…