Thứ hai, 13/01/2020 - 19:10

Thu hồi hiệu lực 7 sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Hoa Thiên Phú

Dân trí

Ngày 13/1, Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 35/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của Công ty cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú.

Theo đó, cơ quan này thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 7 sản phẩm của công ty, gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sắc Ngọc Khang; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Sắc Ngọc Khang ++; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Chức năng gan Bảo Nguyên; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên uống Hoa Thiên; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hoa Thiên Kids; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng Bảo Nguyên; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tê nhức chân tay Bảo Nguyên.

Thu hồi hiệu lực 7 sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Hoa Thiên Phú - 1

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư y tế Hoa Thiên Phú có trách nhiệm dừng sản xuất toàn bộ các sản phẩm theo danh mục đính kèm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và thông báo đến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Các sản phẩm theo danh mục đính kèm đã sản xuất trước ngày quyết định này có hiệu lực được phép lưu hành đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

Tú Anh