Thanh tra Bộ Y tế: "Chữ viết trong hồ sơ bệnh án còn viết ngoáy, viết tắt"

(Dân trí) - Biên bản hội chẩn chưa đầy đủ chữ ký, dùng bút xóa để tẩy, xóa nhiều chỗ trong hồ sơ bệnh án, viết ngoáy, viết tắt… là một số hạn chế trong kết luận thanh tra của Bộ Y tế tại BV Phụ sản Trung ương.

Thanh tra Bộ Y tế vừa có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (Hà Nội). Hoạt động thanh tra này được thực hiện từ ngày 24/11/2020 đến ngày 26/1/2021.

Theo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2019 của Bộ Y tế, Bệnh viện đạt 3,82 điểm. Kiểm tra 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3,78 điểm. Kiểm tra bộ tiêu chí bệnh viện an toàn về phòng chống Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp, Bệnh viện đạt 84,5% tổng điểm áp dụng và đạt mức bệnh viện an toàn.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của bệnh viện. Cụ thể, chữ viết trong bệnh án còn viết ngoáy, viết tắt; còn dùng bút xóa để tẩy, xóa nhiều chỗ trong bệnh án. Một số bác sĩ ký mà không ghi rõ họ tên. Việc ghi chép các thủ tục hành chính chưa đầy đủ (như ngày, giờ vào viện và vào khoa, các chỉ số: mạch, nhiệt độ, huyết áp, giờ mổ, diễn biến bệnh).

Nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh chỉ ghi tên vào hồ sơ bệnh án, rất khó xem xét trách nhiệm nếu xảy ra sự cố, đặc biệt là khi có nhiều điều dưỡng, nữ hộ sinh trùng tên trong cùng một khoa, phòng.

Nhiều kết quả xét nghiệm sinh hóa, huyết học do kỹ thuật viên ký mà không có chữ ký của Trưởng khoa xét nghiệm. Việc ghi chép trong biên bản hội chuẩn của một số khoa còn sơ sài, không có tên các bác sỹ tham gia hội chẩn; chưa đầy đủ chữ ký của người chủ trì và các thành viên tham gia hội chẩn.

Ngoài ra, bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú không tổng hợp phần chi phí người bệnh tự chi trả (chưa đảm bảo công khai, minh bạch chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế người bệnh phải tự chi trả).

Đoàn thanh tra kiến nghị Bệnh viện tăng cường kiểm tra định kỳ, hướng dẫn các khoa, phòng, nhân viên y tế thực hiện các quy định về chuyên môn và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra đã nêu tại kết luận này.