Thứ hai, 10/09/2018 - 07:53

Tăng mức phạt sai phạm an toàn thực phẩm

Dân trí

Theo Nghị định mới Thủ tướng vừa ban hành về xử phạt vi phạm hành chính an toàn thực phẩm, mức phạt tiền tăng tối đa đến 7 lần giá trị hàng hóa vi phạm (trước khi chỉ là 3,5 lần).

Thủ tướng vừa ban hành Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/10/2018 và thay thế Nghị định số 178/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP gồm 04 chương, 39 điều, Nghị định này quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm răn đe hơn so với Nghị định số 178/2013/NĐ-CP: Quy định hình thức xử phạt chính là phạt tiền, không quy định hình thức cảnh cáo, tăng mức phạt tiền ở các hành vi, mức phạt tiền tối đa đến 07 lần giá trị hàng hóa vi phạm; quy định nhiều hành vi bị xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm; xử phạt bổ sung như buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm, buộc tiêu hủy thực phẩm, buộc thu hồi thực phẩm, buộc chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm không còn.

Hình thức xử phạt chính là phạt tiền, không có hình thức cảnh cáo và số tiền phạt cũng tăng lên nhiều lần so với trước đó.

Theo đó, nghị định quy định tăng mức phạt tiền ở các hành vi, mức phạt tối đa đến 7 lần giá trị hàng hóa vi phạm (trước chỉ 3,5 lần).

Như với hành vi sử dụng động vật chưa qua kiểm tra vệ sinh thú y theo quy định để sản xuất, chế biến thực phẩm thay vì bị phạt tiền bằng 80-100% tổng giá trị thực phẩm vi phạm thì nay với nghị định mới, mức xử phạt tăng lên 1-2 lần theo giá trị thực phẩm. Trước đó với những sai phạm tương tự mức phạt trần không quá 100 triệu, thì nay mức phạt đã bỏ trần.

Hồng Hải