1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Ngày Phòng chống tăng huyết áp thế giới 2015:

Tăng cường sàng lọc bệnh nhân tăng huyết áp tại cộng đồng

(Dân trí) - Số liệu thống kê toàn cầu cho thấy rằng chỉ có 50% những người có huyết áp cao biết rằng mình có bệnh. Do đó, việc tăng cường sàng lọc tại cộng đồng sẽ giúp giảm 25% tăng huyết áp không kiểm soát.

Ngày Tăng huyết áp thế giới 2015: Tăng cường sàng lọc tại cộng đồng

Ngày Phòng chống tăng huyết áp thế giới (17/5) ra đời nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cao huyết áp. Và chủ đề của giai đoạn 2013-2018 là “Biết chỉ số huyết áp của bạn”.

Kể năm 2006, Liên đoàn Tăng huyết áp thế giới (WHL) phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Quốc tế về Tăng huyết áp (ISH) và các tổ chức khác, đã lấy ngày 17-5 là Ngày Phòng chống tăng huyết áp thế giới (WHD).

Và trong giai đoạn 5 năm (2013-2018), chủ đề của Ngày Phòng chống tăng huyết áp là “Biết chỉ số huyết áp của bạn” với mục tiêu nâng cao nhận thức cao huyết áp ở tất cả mọi đối tượng trên thế giới.

Quyết định này dựa trên số liệu thống kê toàn cầu cho thấy rằng chỉ có 50% những người có huyết áp cao biết rằng mình có bệnh. Trong đó, nếu 1 số nhóm tỉ lệ nhận thức về bệnh là hơn 75% thì 1 số nhóm lại chỉ có khoảng 10% nhận thức được bệnh.

Để nâng cao nhận thức của chẩn đoán cao huyết áp trong cộng đồng, Liên đoàn Tăng huyết áp thế giới cho rằng cần phải thực hiện đồng bộ 2 chương trình: thiết lập các chương trình sàng lọc cộng đồng ở những người có nguy cơ và đưa kiểm tra huyết áp vào mọi chương trình khám bệnh.

Trong năm 2014, các chiến dịch khuyến khích cộng đồng tham gia các chương trình sàng lọc đã giúp không chỉ hoàn thành mục tiêu của 2014 mà còn vượt hơn 300.000 người ở 30 quốc gia).

Với sự thành công của năm 2014, mục tiêu của năm 2015 là 1 triệu người có nhận thức về bệnh thông qua kiểm tra huyết áp thường xuyên và bệnh và lên kế hoạch cho 1 chương trình sàng lọc lớn hơn vào năm 2016.

Liên đoàn Tăng huyết áp thế giới khuyến khích mọi tổ chức đóng góp vào báo cáo về nhận thức của người bệnh trong thời điểm từ 17/4 – 17/5/2015 về tỉ lệ người mắc bệnh huyết áp cao, đang dùng thuốc chống tăng huyết áp; tỉ lệ người được chẩn đoán mắc huyết áp qua khám sức khoẻ….

Trong năm 2015, nguồn tài chính hỗ trợ kiểm tra huyết áp cộng đồng sẽ được chuyển đến các nước Cameroon, Cộng hòa Congo, Nigeria, Haiti, Brazil và Canada

Những việc làm này sẽ góp phần giúp đạt các mục tiêu giảm 25% tăng huyết áp không kiểm soát, cải thiện rõ rệt tỉ lệ người tăng huyết áp được chẩn đoán như mục tiêu 2025 của Liên Hợp Quốc.

Trần Phương