Thứ bảy, 16/11/2013 - 13:15

Phát động “Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS”

Dân trí

“Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" năm 2013 được phát động từ ngày 10/11 - 10/12 với chủ đề chính là “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.

 Chủ đề của Chiến dịch Phòng, chống AIDS năm 2013 do Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS phát động nhân Ngày Thế giới phòng, chống AIDS tiếp tục là “Getting to Zero – Hướng tới mục tiêu ba không”. Tại Việt Nam chủ đề được tập trung tiếp tục là “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” với nội dung chủ yếu là truyền thông vận động thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV và tăng cường tiếp cận, cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Theo đó, mục tiêu của Tháng hành động năm 2013 là thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

Cụ thể, các hoạt động chủ yếu trong “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS" năm 2013 bao gồm: Ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị…

Đây là kế hoạch do Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm phát động với  các tổ chức tham gia thực hiện như: Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm vag các bộ, ngành, đoàn thể trung ương...

Nhữ Trang