Thanh Hóa:

Nguyên GĐ Sở Y tế tuyển dụng hơn 3.000 lao động mà không báo cáo

Dân trí Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa đã tuyển dụng hàng nghìn công chức, viên chức, hợp đồng lao động mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở ban hành văn bản “qua mặt” Chủ tịch UBND tỉnh

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra công tác tuyển dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng (LĐHĐ); công tác bổ nhiệm cán bộ giai đoạn 2011-2015 tại Sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc.

Theo thống kê, đến ngày 31/5, tổng số công chức, viên chức và LĐHĐ toàn ngành là 13.571 người. Trong đó công chức trong biên chế là 10.818 người; LĐHĐ 2.933 người.

Ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên GĐ Sở Y tế Thanh Hóa
Ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên GĐ Sở Y tế Thanh Hóa

Qua thanh tra phát hiện Giám đốc Sở Y tế ban hành 3 văn bản có tính chất quy phạm pháp luật, trái thẩm quyền, áp dụng trong toàn ngành, thực hiện nhiều lần.

Cụ thể như quyết định số 697/QĐ-SYT ngày 26/11/2009 của Giám đốc Sở Y tế về tuyển dụng viên chức, HĐLĐ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế và HĐLĐ Y tế xã, phường, thị trấn dù trước khi ban hành văn bản này, Sở Y tế có xin ý kiến tham gia của Sở Nội vụ và được Sở Nội vụ tham gia ý kiến tại văn bản số 690/SNV-QLCC,VC ngày 26/11/2009.

Quyết định 987/QĐ-SYT ngày 3/10/2011 của Sở Y tế về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định 697.

Thanh tra xác định, việc Sở Nội vụ thống nhất nội dung và tham gia ý kiến theo văn bản số 690 để Sở Y tế ban hành quyết định số 697 là sai.

Công văn 1559/SYT-TCCB ngày 27/10/2010 của Sở Y tế về chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, trong văn bản này có nội dung quy định bắt buộc yêu cầu về bằng cấp đối với việc bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó các khoa, phòng không đúng với quy chế bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo ban hành kèm theo quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Như vậy, việc Giám đốc Sở Y tế ban hành 3 văn bản nêu trên trái quy định của Thông tư số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; quyết định 3766/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh; quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 2/3/2007 và quyết định số 1138/QĐ-UB ngày 16/4/2002 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra số lượng tuyển dụng công chức, viên chức, HĐLĐ, trong giai đoạn 2011-2015 trong các đơn vị công lập thuộc Ngành y tế Thanh Hóa cho thấy, về tổng số lao động được tuyển dụng không vượt quy định tại Thông tư liên tịch 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Số lao động tuyển dụng theo biên chế của tỉnh giao hàng năm thường thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao. Nhưng đối với số LĐHĐ tuyển dụng hàng năm theo phê duyệt của Giám đốc Sở Y tế đều tăng và không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể việc tuyển dụng công chức trong giai đoạn 2011-2015, ông Bình đã có quyết định xét tuyển 9 trường hợp đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc về Sở làm công tác quản lý Nhà nước, trong đó có 7 trường hợp đã được chuyển ngạch từ viên chức sang công chức không báo cáo Chủ tịch tỉnh là trái quy định của Luật Công chức.

Tuyển dụng, tiếp nhận viên chức theo biên chế tỉnh giao hàng năm thực hiện chưa đúng quy trình tuyển dụng. Cụ thể, thời gian từ khi đăng thông báo tuyển dụng đến khi tổ chức tuyển dụng không đủ 30 ngày; không công khai danh sách những người dự tuyển; tất cả các đơn vị khi tổ chức xét tuyển không có đại diện Phòng tổ chức cán bộ Sở Y tế tham gia giám sát, kiểm tra; số lượng viên chức cần tuyển dụng bằng hồ sơ tham gia dự tuyển (chỉ có 1 hồ sơ cho 1 vị trí cần tuyển dụng) không tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng trong qúa trình tuyển dụng.

Tuyển dụng hàng nghìn lao động hợp đồng không báo cáo Chủ tịch tỉnh

Về tuyển dụng LĐHĐ giai đoạn 2011-2015, Giám đốc Sở Y tế đã tuyển dụng 3.721 người. Đến ngày 31/12/2015, khối sự nghiệp còn 2.931 người LĐHĐ (trong đó hợp đồng không xác định thời hạn 1.291 người, hợp đồng xác định thời hạn 1.640 người) đều không trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Qua kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể tại 14 Trung tâm Y tế, trong đó tại 4 Trung tâm Y tế tuyến tỉnh, Giám đốc Sở Y tế phê duyệt tuyển dụng 60 LĐHĐ gồm 1 bác sỹ và 59 vị trí khác; thực hiện tuyển dụng 67 người gồm 4 bác sỹ và 63 vị trí khác, không báo cáo UBND tỉnh.

Tại 10 Trung tâm Y tế tuyến huyện, ông Bình phê duyệt tuyển 70 LĐHĐ gồm 4 bác sỹ và 66 vị trí khác. Kết quả tuyển 72 LĐHĐ gồm 4 bác sĩ và 68 vị trí khác, không báo cáo UBND tỉnh. Tại 15 bệnh viện có 15/15 bệnh viện được kiểm tra tuyển dụng LĐHĐ đều không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Về bổ nhiệm cán bộ, trong giai đoạn 2011-2015, ông Bình đã bổ nhiệm thừa phó phòng so với quy định là 9 người. Bổ nhiệm 4 trường hợp giữa các chức danh lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở không làm quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm không trong quy hoạch. Bổ nhiệm, thuyên chuyển 6 công chức, viên chức sau ngày 27/7/2015 (ngày văn bản số 7369 của Chủ tịch UBND tỉnh về tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng... có hiệu lực).

Tại các đơn vị trực thuộc, theo báo cáo của Sở Y tế, giai đoạn 2011-2015, toàn ngành đã bổ nhiệm 877 viên chức, các chức vụ trưởng, phó các khoa, phòng. Trong đó có 92 trường hợp trái quy dịnh.

Việc tuyển dụng nhiều lần, với số lượng lớn LĐHĐ không xác định thời hạn và có thời hạn mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và chưa được tỉnh cho phép đã vi phạm nghiêm trọng Điều 3, Điều 50, Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/11/2003 của Chính phủ về sử dụng, tuyển dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp và Điều 8, 9 Nghị định 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các quyết định của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, tập thể lãnh đạo Sở Y tế chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức, HĐLĐ; ông Hoàng Sỹ Bình - Nguyên Giám đốc Sở Y tế đã ban hành nhiều quyết định, văn bản trái quy định, dẫn đến trong nhiều năm, ngành Y tế áp dụng các văn bản này để tự ý tuyển dụng HĐLĐ mà không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh...

Đối với Phòng tổ chức cán bộ, Sở Y tế có khuyết điểm trong việc tham mưu để xảy ra các sai phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng, HĐLĐ. Giám đốc các bệnh viện, Trung tâm Y tế cũng thiếu sót, vi phạm. Sở Nội vụ đồng ý cho Giám đốc Sở Y tế ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và HĐLĐ của ngành y tế trong khi văn bản này sai thẩm quyền, không đúng quy định.

Duy Tuyên

MỚI NHẤT
Phát hiện gần 1 tấn da heo “bẩn” chuẩn bị đem đi tiêu thụ
Phát hiện gần 1 tấn da heo “bẩn” chuẩn bị đem đi tiêu thụ

(Dân trí) - Qua kiểm tra đột xuất 1 cơ sở chế biến da heo trên địa bàn huyện Bến Lức (Long An), cơ quan chức năng phát hiện gần 1 tấn da heo “bẩn” sắp đem ra chợ bán. Số da heo trên đa phần đã thối rữa và bốc mùi rất khó chịu.

Thứ bảy, 06/08/2016 - 02:14

10 thói quen không phải lúc nào cũng “tệ”
10 thói quen không phải lúc nào cũng “tệ”

(Dân trí) - Nhiều thói quen sẽ gây hại khi quá cực đoan. Nhưng ở mức độ ít, chúng lại là một phần của một lối sống lành mạnh. Nghe thật mâu thuẫn nhưng rất có lý đấy bạn!

Thứ bảy, 06/08/2016 - 01:14

Những thói quen "chết người" gây ra bệnh khớp mà bạn không ngờ tới
Những thói quen "chết người" gây ra bệnh khớp mà bạn không ngờ tới

Không chỉ tuổi tác mà chính thói quen sinh hoạt sai cách cũng gây hại đến khớp. Nếu bạn mắc phải những thói quen sinh hoạt sai cách làm tăng nặng bệnh khớp dưới đây thì nên điều chỉnh.

Thứ bảy, 06/08/2016 - 11:20

Nghiên cứu mới về nguyên nhân béo phì: Thịt nạc với đường ngọt cùng 1 "giuộc"
Nghiên cứu mới về nguyên nhân béo phì: Thịt nạc với đường ngọt cùng 1 "giuộc"

(Dân trí) - Một câu hỏi đang được các nhà khoa học đặt ra là có nên cảnh báo tương tự như đường về việc đừng ăn quá nhiều thịt? Bởi nghiên cứu mới nhất cho thấy việc tiêu thụ nhiều thịt nạc cũng đóng góp vào sự gia tăng của đại dịch béo phì trên toàn cầu.

Thứ bảy, 06/08/2016 - 10:20

6 bài tập tuyệt vời cho eo thon hông nở
6 bài tập tuyệt vời cho eo thon hông nở

(Dân trí) - Dưới đây là những bài tập giúp bạn có dáng "thắt đáy lưng ong" nhờ vòng 3 quyến rũ và vòng eo săn chắc, phẳng lì.

Thứ bảy, 06/08/2016 - 08:21

Bỏ chồng theo… rượu
Bỏ chồng theo… rượu

Trong lần tác nghiệp thực tế tại BV Tâm thần Trung ương 2 (TP BiênHòa, Đồng Nai), PV được BS Nguyễn Lợi (khoa Hồi sức cấp cứu) cho phép tiếp xúc vài bệnh nhân nữ mắc tâm thần do nghiện rượu đang được điều trị tại đây.

Thứ bảy, 06/08/2016 - 07:19

Cocain gây nghiện như thế nào?
Cocain gây nghiện như thế nào?

(Dân trí) - Sau khi cho chuột tự nạp cocain tuỳ thích trong 5 ngày, các nhà khoa học đã phát hiện ra cách khủng khiếp mà cocain gây nghiện cho não bộ.

Thứ bảy, 06/08/2016 - 06:14

Gần 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trên cả nước
Gần 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết trên cả nước

(Dân trí) - Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2016 đến nay, cả nước ghi nhận 49.049 trường hợp, trong đó có 17 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2015 số mắc tăng cao và có nguy cơ lan rộng, tập trung tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên.

Thứ bảy, 06/08/2016 - 12:19

4 tiếng vi phẫu nối liền bàn tay bị cưa máy chém đứt lìa
4 tiếng vi phẫu nối liền bàn tay bị cưa máy chém đứt lìa

(Dân trí) - Sơ ý khi xẻ gỗ, nam công nhân đã bị cưa máy chém đứt lìa cổ tay trái. Nạn nhận được chuyển đến bệnh viện cùng bàn tay nằm trong thùng đá. Sau nhiều giờ vi phẫu, các bác sĩ đã nối thành công phần đứt lìa cho người bệnh.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 05:15

Bóc u quái chứa nhiều, tóc, răng, móng nằm ở ngực
Bóc u quái chứa nhiều, tóc, răng, móng nằm ở ngực

(Dân trí) - Ngày 5/8, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Ngoại lồng ngực –Mạch máu của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công khối u quái chứa nhiều lông tóc, móng, răng…nằm giữa tim và phổi

Thứ sáu, 05/08/2016 - 04:22

Cách nào trị sẹo mụn "cứng đầu"?
Cách nào trị sẹo mụn "cứng đầu"?

(Dân trí) - Mụn có thể xuất hiện rồi biến mất nhưng chúng có thể để lại sẹo kéo dài hàng năm hoặc lâu hơn. Nhiều người cho rằng nặn mụn là nguyên nhân gây sẹo nhưng thực tế sẹo mụn trứng cá không liên quan tới nặn mụn. Có nhiều loại sẹo mụn trứng cá và với mỗi loại có những cách điều trị khác nhau.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 03:12

Thu giữ gần 200kg nội tạng động vật hôi thối chở trên xe khách
Thu giữ gần 200kg nội tạng động vật hôi thối chở trên xe khách

(Dân trí) - Chiếc xe buýt Đông Bắc vừa chở khách và “kèm” theo 6 thùng xốp đựng nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị CSGT bắt giữ.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 02:39

ĐÁNG QUAN TÂM
Những thực phẩm nên ăn khi bị đầy bụng khó tiêu
Những thực phẩm nên ăn khi bị đầy bụng khó tiêu

(Dân trí) - Ai cũng đồng ý rằng không gì tệ bằng những cơn đau bụng. Không ai thích cảm giác buồn nôn, tiêu chảy, đầy hơi cả. Khi bị rối loạn tiêu hóa, bạn không thể ngủ ngon hay suy nghĩ và quan trọng hơn cả là bạn không thể ăn ngon. Tuy nhiên có một số loại thực phẩm có thể giúp xoa dịu cơn đau.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 11:39

“Cai” nước ngọt có ga: Thua keo này ta bày keo khác!
“Cai” nước ngọt có ga: Thua keo này ta bày keo khác!

(Dân trí) - Hương vị ngọt ngào, bọt sủi xèo xèo và sự hào hứng mà nó mang lại có vẻ là tất cả những gì bạn cần cho bữa tối, giúp bạn vượt qua tâm trạng mệt mỏi của buổi chiều hoặc làm dịu cơn khát giữa bộ phim. Nhưng càng uống nhiều nước ngọt có ga thì thói quen này càng trở nên tai hại. Bạn biết đích xác là nước ngọt không tốt - nhưng đồng thời lại rất khó cưỡng lại.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 10:04

BHXH VN: Từ chối thanh toán 35,6 tỉ đồng cho một phòng khám tại Cà Mau
BHXH VN: Từ chối thanh toán 35,6 tỉ đồng cho một phòng khám tại Cà Mau

(Dân trí) - Đây là kết luận mới được BHXH VN công bố đầu tháng 8 về số tiền từ hoạt động khám chữa bệnh do Phòng khám đa khoa tư nhân Phương Nam (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) thực hiện trong Quý 1/2016. Kết luận này dựa trên kiến nghị và thẩm định của cơ quan BHXH tỉnh Cà Mau.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 08:18

Đau dạ dày, dùng nghệ thế nào cho hiệu quả?
Đau dạ dày, dùng nghệ thế nào cho hiệu quả?

Không phải ngẫu nhiên mà nghệ được tôn vinh là một trong những loại gia vị tuyệt vời cho sức khỏe. Các công dụng của nghệ đã đươc nghiên cứu và chứng minh như tác dụng kháng viêm, ngăn ngừa các tế bào ung thư, đốt cháy chất béo trong cơ thể, giảm cholesterol máu, kháng khuẩn, làm đẹp da... Trong số đó, công dụng được sử dụng nhiều nhất là tác dụng chữa đau dạ dày.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 08:04

Liên tiếp các ca hôn mê, tử vong vì uống rượu trắng chứa methanol
Liên tiếp các ca hôn mê, tử vong vì uống rượu trắng chứa methanol

(Dân trí) - Không phải kỳ lễ hội nhưng chỉ trong vòng 5 ngày, Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai) tiếp nhận đến 4 trường hợp ngộ độc rượu trắng pha cồn công nghiệp Methanol. Trong đó, 2 trường hợp hôn mê và 1 trường hợp tổn thương não nặng, gia đình xin về.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 07:46

Bạc Liêu: Gần 10% người bệnh tử vong tại các cơ sở y tế trong nửa đầu năm nay
Bạc Liêu: Gần 10% người bệnh tử vong tại các cơ sở y tế trong nửa đầu năm nay

(Dân trí) - Theo ngành y tế tỉnh Bạc Liêu, trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ sở y tế đã khám trên 1,6 triệu lượt bệnh. Đáng chú ý, số bệnh nhân tử vong tại các cơ sở y tế là 152 người.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 07:35

Chỉ nôn ói, đau bụng, mổ ra 40 hạch ung thư dạ dày
Chỉ nôn ói, đau bụng, mổ ra 40 hạch ung thư dạ dày

(Dân trí) - Mới 23 tuổi, nữ bệnh nhân đã bị ung thư dạ dày với nhiều hạch di căn, bệnh nhân phải cắt 3/4 dạ dày nhưng tiên lượng sống còn dè dặt. Điều đáng chú ý là biểu hiện ban đầu rất mờ nhạt, chỉ là ăn không tiêu, đau bụng, nôn ói; nội soi dạ dày, giải phẫu bệnh đều cho kết quả lành tính.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 07:22

Trắng đêm phẫu thuật cứu giám đốc người Nhật bị nhồi máu tủy
Trắng đêm phẫu thuật cứu giám đốc người Nhật bị nhồi máu tủy

(Dân trí) - Đau lưng dữ dội, một giám đốc người Nhật nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu, liệt hai chân. Sau chẩn đoán bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực cấp, biến chứng nhồi máu tủy, các bác sĩ thức trắng đêm phẫu thuật cứu sinh mạng người bệnh khi đã cận kề cửa tử.

Thứ sáu, 05/08/2016 - 04:50

Vụ núi rác thải ở Bắc Binh: Lấy mẫu một số chất thải để xác định làm rõ
Vụ núi rác thải ở Bắc Binh: Lấy mẫu một số chất thải để xác định làm rõ

(Dân trí) - Đoàn kiểm tra gồm Cảnh sát môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Y tế Bắc Ninh đã tiến hành thu mẫu một số chất thải như vỏ chai dịch truyền, lọ thuốc, dây truyền, kim tiêm tại bãi tập kết rác thải Y tế của Công ty TNHH Bảo Ngọc để xác định làm rõ.

Thứ năm, 04/08/2016 - 09:13

Đã tìm ra lý do vì sao phụ nữ có "cực khoái"
Đã tìm ra lý do vì sao phụ nữ có "cực khoái"

(Dân trí) - Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu luôn tự hỏi tại sao nữ giới lại có cực khoái. Nó dường như chẳng đóng vai trò gì trong chức năng sinh sản hay dự báo điều gì đó. Cuối cùng, các nhà khoa học cũng đã tìm ra lý do tại sao phụ nữ lại có được điều này.

Thứ năm, 04/08/2016 - 05:47

Thời điểm ăn trái cây tốt nhất?
Thời điểm ăn trái cây tốt nhất?

(Dân trí) - Chúng ta luôn được dạy từ khi còn nhỏ rằng trái cây rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, thời điểm nào ăn sẽ mang lại hiệu quả và ăn như thế nào mới tốt cho sức khoẻ nhất thì hẳn bạn chưa biết.

Thứ năm, 04/08/2016 - 04:24

Thực phẩm bẩn: "Chăm chăm khi nào có ngộ độc mới xử lý...."
Thực phẩm bẩn: "Chăm chăm khi nào có ngộ độc mới xử lý...."

(Dân trí) - "Chăm chăm khi nào có ngộ độc mới xử lý thì chưa hết trách nhiệm với người dân. Giải pháp đưa ra chỉ xử lý ngộ độc, dựa trên số vụ ngộ độc để đánh giá được hay chưa được là không ổn", bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thứ năm, 04/08/2016 - 03:55