1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Lào Cai hỗ trợ kinh phí cho bác sĩ học sau đại học

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông báo chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học ngành y đối với các bác sĩ đang công tác trong cơ sở y tế công lập do ngành y tế tỉnh Lào Cai trực tiếp quản lý.

Sở Y tế tỉnh Lào Cai thông báo chế độ hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học ngành y đối với các bác sĩ đang công tác trong cơ sở y tế công do ngành y tế tỉnh Lào Cai trực tiếp quản lý.

Cụ thể, mức hỗ trợ đào tạo trong nước với tiến sĩ là 100 triệu đồng (nếu là nữ bác sĩ hoặc bác sĩ là người dân tộc thiểu số 110 triệu đồng), thạc sĩ 40 triệu đồng (nếu là nữ bác sĩ hoặc bác sĩ người dân tộc thiểu số 45 triệu đồng), bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ nội trú 90 triệu đồng (nếu là nữ bác sĩ hoặc bác sĩ người dân tộc thiểu số 100 triệu đồng), bác sĩ chuyên khoa 1 là 30 triệu đồng 9 nếu là nữ bác sĩ hoặc bác sĩ người dân tộc ít người 35 triệu đồng). 

Lào Cai hỗ trợ kinh phí cho bác sĩ học sau đại học - 1
Bệnh viên sản nhi tỉnh Lào Cai

Mức hỗ trợ đào tạo ở nước ngoài với tiến sĩ là 1 tỷ đồng (nếu là nữ hoặc người dân tộc ít người là 1,1 tỷ đồng), thạc sĩ 500 triệu đồng ( nếu là nữ hoặc người dân tộc ít người là 550 triệu đồng).

Điều kiện được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo sau đại học là bác sĩ có ít nhất 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm. Đồng thời cam kết sau khi hoàn thành học trên đại học tiếp tục trở về tỉnh Lào Cai phục vụ ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo.

Ngoài ra các đơn vị cử đi học sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí, kinh phí đào tạo cho học viên trong suốt quá trình đào tạo.

Các bác sĩ được ngành y tế tỉnh Lào Cai tuyển dụng chính thức theo quy định của UBND tỉnh Lào Cai vào làm việc trong các cơ sở y tế công lập do ngành trực tiếp quản lý sẽ được hỗ trợ kinh phí thu hút.

Cụ thể với tiến sĩ là 240 triệu đồng/người, thạc sĩ là 80 triệu đồng/người, bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ nội trú 150 triệu đồng/người, bác sĩ chuyên khoa 1 là 100 triệu đồng/người, bác sĩ đa khoa chính quy làm việc tại tuyến tỉnh loại giỏi 100 triệu đồng/người, loại khá 80 triệu đồng/người, bác sĩ đa khoa chính quy làm việc ở tuyến huyện loại giỏi 120 triệu đồng/người, loại trung bình hoặc trung bình khá 50 triệu đồng/người. Ngoài ra, với bác sõ đa khoa chính quy làm việc tuyến xã loại giỏi 140 triệu đồng/người, loại khá 100 triệu đồng/người, loại trung bình hoặc trung bình khá 80 triệu đồng/người.

Điều kiện cam kết làm việc tại tỉnh Lào Cai 8 năm, trong đó tuyến xã 5 năm. Nếu tự ý bỏ việc hoặc chuyển vùng công tác phải bồi thường gấp 2 lần được thụ hưởng.

                          Phạm Ngọc Triển