Lào Cai bùng phát bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc

Dân trí Theo thông tin của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, ngày 19/12/2016, bệnh lở mồm, long móng xảy ra ở đàn lợn của 2 hộ nông dân tại thôn Sả Hồ, thị trấn Mường Khương , huyện Mường Khương ( tỉnh Lào Cai), làm 10 con mắc bệnh.


Nông dân tỉnh Lào Cai chăm sóc đàn trâu để phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng

Nông dân tỉnh Lào Cai chăm sóc đàn trâu để phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng

Nguyên nhân ban đầu xác định, dịch bệnh phát sinh do việc vận chuyển lợn có mang mầm bệnh lở mồm, long móng từ các tỉnh khác vào địa bàn huyện.

Do đó, ngày 20/12/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã có công văn hỏa tốc yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi nhằm nhanh chóng phát hiện dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh lở mồm, long móng để người chăn nuôi gia súc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch, khai báo dịch, chủ động tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc.

Yêu cầu UBND huyện Mường Khương tập trung huy động lực lượng thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch , chú ý quản lý chặt ổ dịch, xử lý tiêu hủy bắt buộc lợn mắc bệnh, chết do lở mồm, long móng, thực hiện giết mổ gia súc theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, tổ chức khử trùng khu vực chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, kiên quyết không để tình trạng dịch bệnh lở mồm long móng kéo dài.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai tập trung nhân lực, vật lực phối hợp với các ngành, địa phương ngăn chặn hiệu quả bệnh lở mồm, long móng để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Các cơ quan hữu quan của tỉnh Lào Cai phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; phối hợp với lực lượng thú y và chính quyền địa phương thu giữ và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bệnh lở mồm, long móng trên đàn gia súc và các biện pháp phòng chống để người chăn nuôi làm theo.

Năm trước trên địa bàn huyện Mường Khương liên tiếp xẩy ra các vụ dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn bò làm thiệt hại đáng kể cho người chăn nuôi.

Phạm Ngọc Triển