Hà Nội yêu cầu thanh tra an toàn thực phẩm 100% tại các quận huyện

(Dân trí) - Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong năm 2019, thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại 30 huyện, quận, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Từ đầu năm 2019 đến ngày 22/11/2019, tại Hà Nội đã đạt 30/30 quận, huyện đã tiến hành thanh tra ATTP tại 487 cơ sở, xử phạt 149 cơ sở, số tiền phạt 551,250 triệu đồng. Đồng thời, 324/584 xã, phường, thị trấn đã triển khai thanh tra chuyên ngành 1.538 cơ sở, xử phạt 382 cơ sở, số tiền phạt 589,350 triệu đồng.

Hà Nội yêu cầu thanh tra an toàn thực phẩm 100% tại các quận huyện - 1

Tuy nhiên, để đạt kết quả trên, trong quá trình triển khai công tác thanh tra chuyên ngành ATTP gặp một số khó khăn.

Theo đó, phần lớn các quận, huyện và xã, phường triển khai thí điểm thanh tra lần đầu, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ thanh tra mới được tập huấn thời gian ngắn, kiến thức và kinh nghiệm thanh tra còn hạn chế; quy trình thanh tra chặt chẽ, phức tạp nên gặp khó khăn khi thực hiện, đặc biệt là tuyến xã còn dè dặt trong giai đoạn đầu triển khai thanh tra. Bên cạnh đó, số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã, phường, thị trấn chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ, thường xuyên biến động, tồn tại chợ tạm, chợ cóc... gây khó khăn cho việc thanh tra chuyên ngành ATTP và xử lý vi phạm hành chính.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành ATTP.  Đặc biệt, Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu 100% các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tiến hành thanh tra theo đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy trình thanh tra và xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, tăng tỷ lệ mức xử phạt trung bình/1 cơ sở.

Tỷ lệ cơ sở thanh tra/Tổng số cơ sở thuộc phân cấp quản lý: Tuyến quận, huyện, thị xã là 25%; Tuyến xã, phường, thị trấn là 50%. Các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tiếp tục phối hợp với Sở Y tế Hà Nội đào tạo bổ sung nhân lực để đảm bảo đáp ứng đủ nhân lực đi thanh tra chuyên ngành ATTP đặc biệt vào dịp lễ, tết sắp tới...

Tú Anh