Gần 3.000 lao động hợp đồng tại trạm y tế được chuyển đổi thành viên chức

(Dân trí) - Gần 3.000 nhân viên y tế đang hợp đồng lao động tại các trạm y tế cấp xã của tỉnh Thanh Hóa sẽ được chuyển đổi thành viên chức.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định giao bổ sung 2.911 biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện để thực hiện chuyển 2.911 nhân viên y tế đang hợp đồng lao động tại các trạm y tế cấp xã của Thanh Hóa thành viên chức.

Gần 3.000 lao động hợp đồng tại trạm y tế được chuyển đổi thành viên chức - 1
Thanh Hóa sẽ bổ sung biên chế sự nghiệp y tế năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện, trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa.

Đây là số lao động đã ký hợp đồng lao động từ ngày 31/12/2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Giám đốc Sở Y tế căn cứ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế được giao bổ sung năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện, khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn trung tâm y tế cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận để tổ chức tuyển dụng, bảo đảm hoàn thành việc tuyển dụng xong trước ngày 31/12.

Đồng thời chỉ đạo giám đốc trung tâm y tế cấp huyện thực hiện việc rà soát điều chuyển, bố trí, sắp xếp viên chức tại các trạm y tế cấp xã (sau khi tuyển dụng) theo đúng quy định tại Mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm định kế hoạch tuyển dụng của trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa, trình Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận theo quy định.

Đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp y tế được giao bổ sung năm 2020 cho trung tâm y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa, bảo đảm việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.