Đà Nẵng: Hơn 92 % dân số tham gia bảo hiểm y tế

(Dân trí) - Theo Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng cho biết, từ 7,5% dân số tham gia BHYT vào năm 1993 thì đến cuối năm 2014, tỷ lệ này chiếm 92,5% dân số toàn thành phố (925.321 người), trong khi bình quân cả nước chiếm khoảng 71,4% dân số.

Năm 1995, mới chỉ có 707 đơn vị với 78.198 lao động tham gia BHXH bắt buộc, đến cuối năm 2014, đã có 5.125 đơn vị với 193.813 lao động tham gia. Qua 5 năm thực hiện hai chế độ mới là BHXH tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp, cho đến nay, toàn thành phố có 776 người tham gia BHXH tự nguyện và 176.876 lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Người dân đi khám bệnh ở Bệnh viện Mắt Đà Nẵng
Người dân đi khám bệnh ở Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

Quỹ BHYT đã đem lại cho người tham gia, nhất là người có công cách mạng, hưu trí mất sức, học sinh sinh viên, người nghèo, sự đảm bảo về mặt tài chính trong chi phí khám chữa bệnh. Năm 1993, có 63.306 lượt người khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế, bình quân chi phí 1 lượt điều trị 64.355 đồng, thì đến năm 2014 có gần 2.500.000 lượt bệnh nhân BHYT điều trị ngoại trú, 250.000 lượt điều trị nội trú với kinh phí 936 tỷ đồng với bình quân chi phí 1 lượt điều trị trên 3 triệu đồng, tăng 47 lần so với năm đầu thực hiện BHYT. Đơn cử, có nhiều trường hợp được chi trả gần 500 triệu đồng/người.

Về công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH BHTN, đã chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng với tổng số tiền trên 15.000 tỷ đồng; lương hưu và trợ cấp BHXH thường xuyên luôn đảm bảo nhận trước ngày 10 hàng tháng, chấm dứt hẳn tình trạng trả chậm lương hưu và trợ cấp BHXH như những năm trước 1995

Đặc biệt, khi nguồn chi trả từ quỹ BHXH tăng lên thì nguồn chi từ Ngân sách Nhà nước được giảm dần, nếu như năm 1995 nguồn chi trả từ ngân sách nhà nước chiếm 91,22% tổng chi BHXH bắt buộc, thì đến hết năm 2014 chỉ còn 23,2%. So với năm 1995, số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHYT năm 2014 tăng gần 1.000 lần. 

Riêng trong năm 2014, tổng số tiền chi trả các chế độ là 3.245 tỷ đồng và cho đến nay, BHXH thành phố đang quản lý 40.218 người hưởng chế độ BHXH thường xuyên hàng tháng.

Khánh Hồng