Thứ ba, 24/12/2019 - 07:45

Cà Mau: 8 nhân viên y tế bị phê bình, kỷ luật vì thái độ phục vụ người bệnh

Dân trí

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, qua khảo sát cho thấy mức hài lòng chung của người bệnh có cơ sở y tế chỉ đạt khoảng 50%.

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, trong công tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế trong năm 2019, sở đã ban hành quy trình báo động đỏ liên viện tỉnh Cà Mau. Thực hiện báo động đỏ nội viện, liên viện từ đầu năm 2019 đến giữa tháng 11/2019 có 43 trường hợp cấp cứu, trong đó thành công 15 trường hợp, các trường hợp còn lại do bệnh quá nặng.

Qua khảo sát một số bệnh viện về thời gian khám và chờ khám tại các khoa khám bệnh có rút ngắn hơn và trong giới hạn thời gian chung theo quy định của Bộ Y tế.

Như khảo sát tại Bệnh viện huyện Trần Văn Thời, cho thấy thời gian thấp nhất chỉ khám lâm sàn: 4 phút (tối đa 52 phút); khám lâm sàng và xét nghiệm: 20 phủt (tối đa 108 phủt), khám lâm sàng + xét nghiệm + chẩn đoán hình ảnh 85 phủt (tối đa 125 phủt).

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các bệnh viện có nhiều giải pháp không để người bệnh nằm giường ghép quá 24h.

Cà Mau: 8 nhân viên y tế bị phê bình, kỷ luật vì thái độ phục vụ người bệnh - 1

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Cà Mau, bệnh viện đa khoa tỉnh này có nhiều nhân viên y tế bị phê bình, kỷ luật liên quan đến thái độ phục vụ người bệnh.

Ngành y tế Cà Mau cũng tăng cường giải pháp nâng cao mức hài lòng người bệnh tại các bệnh viện. Nhìn chung, mức hài lòng của người bệnh chưa đồng đều tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Tính đến tháng 8/2019, qua khảo sát cho thấy mức hài lòng chung của người bệnh ngoại trú đạt hơn 89% (đơn vị cao nhất 100% và thấp nhất chỉ 50%). Trong khi đó, mức hài lòng chung của người bệnh nội trú đạt hơn 92% (đơn vị cao nhất 100% và thấp nhất là 83%).

Đáng chú ý, riêng Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau từ đầu năm 2019 đến tháng giữa 11/2019 có 4 nhân viên bị kỷ luật khiển trách, 4 nhân viên bị phê bình, nhắc nhở và trừ điểm thi đua liên quan đến tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, hướng tới, ngành sẽ tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ việc nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở y tế, sắp xếp lại mô hình tổ chức ngành y tế sao cho họat động có hiệu quả.

Huỳnh Hải