Thứ tư, 13/11/2013 - 10:11

Bị tước chứng chỉ hành nghề y nếu gây hậu quả nghiêm trọng

Dân trí

Những cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh hành nghề y nhưng vi phạm do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị thu hồi hoặc đình chỉ toàn bộ hoặc một phần chứng chỉ hành nghề.

Đó là nội dung thông tư quy định thu hồi chứng chỉ, giấy phép hoạt động của người hành nghề ở cơ sở khám chữa bệnh (KCB) mà Bộ Y tế vừa ban hành.

 

Theo quy định của Bộ Y tế, cơ sở KCB được cấp giấy phép hoạt động phải đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở KCB bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở KCB phải có thời gian hành nghề KCB ít nhất là 36 tháng.

 

Trường hợp đăng ký thành lập phòng khám chuyên khoa hoặc bác sĩ gia đình người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

 

Thông tư cũng quy định rõ, sẽ thu hồi hoặc đình chỉ toàn bộ, đình chỉ một phần chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp hành nghề nhưng vi phạm do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu hành vi vi phạm không gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng thì chỉ bị đình chỉ chứng chỉ hành nghề.

 

Trong 5 ngày từ ngày nhận được quyết định thu hồi, người hành nghề phải nộp lại bản gốc cho Sở hoặc Bộ Y tế để sau đó cơ quan này sẽ đăng tải thông tin về việc thu hồi. Theo Thông tư này, căn cứ xét vi phạm dựa trên kết luận của Hội đồng chuyên môn theo Điều 74, 75 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

 

Thông tư sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 15/12 tới.

 

Băng Thu