Bệnh viện K được thí điểm tự chủ

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022. Theo đó, cơ quan quản lý cao nhất là Hội đồng quản lý bệnh viện gồm 11 thành viên.

Đề án nhằm thực hiện mục tiêu quy định tại Nghị quyết số 33 của Chính phủ ngày 19/5 về thí điểm tự chủ của 4 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế. Đặc biệt là để hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng các dịch vụ, thuốc, vật tư, xét nghiệm không cần thiết để tăng thu; giảm tỷ lệ giường bệnh điều trị theo yêu cầu; tiết kiệm chi từ bảo hiểm y tế và từ người bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tiến tới thực hiện việc chăm sóc toàn diện, giải quyết tình trạng quá tải. 

Bệnh viện K được thí điểm tự chủ - 1

Bên cạnh đó, từng bước xây dựng bệnh viện hiện đại ngang tầm với các bệnh viện uy tín trong khu vực và trên thế giới, thực hiện tốt vai trò bệnh viện tuyến cuối trong chuyên khoa ung bướu. 

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh và các hoạt động chuyên môn khác của Bệnh viện; quản lý, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản của Bệnh viện, không để thất thoát, lãng phí; thực hiện quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình. 

Bệnh viện cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý toàn diện hoạt động của bệnh viện, đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bệnh viện tự chủ về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, về tổ chức bộ máy và nhân sự, về đầu tư, mua sắm và quản lý tài sản, về tài chính, tiền lương, giá dịch vụ y tế

Hội đồng quản lý bệnh viện (Hội đồng quản lý) là cơ quan quản lý cao nhất của Bệnh viện, gồm 11 thành viên. Khi bắt đầu thực hiện thí điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành viên Hội đồng quản lý và Chủ tịch Hội đồng quản lý trên cơ sở đề xuất của Bệnh viện K. Trong thời hạn 6 tháng, Hội đồng quản lý quyết nghị trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê chuẩn quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý, thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc, Phó Giám đốc bệnh viện.

Đề án cũng yêu cầu Bệnh viện phân phối kết quả tài chính trong năm đảm bảo công khai, minh bạch, tăng tỷ lệ trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và Quỹ hỗ trợ người bệnh. 

Bệnh viện được Nhà nước tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đầu tư công thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Tin liên quan
Chống lạm dụng dịch vụ khi bệnh viện tự chủ tài chính

Chống lạm dụng dịch vụ khi bệnh viện tự chủ tài chính

Ngành Y tế kì vọng việc tự chủ tài chính sẽ góp phần phát triển bệnh viện, giảm chi tiêu ngân sách của nhà nước. Tại Hội nghị về tự chủ tài chính và an toàn người bệnh do Câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện các tỉnh phía Bắc tổ chức ngày 25/5 tại TP. Thanh Hóa đã “mổ xẻ” nhiều vấn đề để tự chủ tài chính mang lại hiệu quả thực sự.