Kỳ án “Áp giải học sinh giữa sân trường”:

Vào tù vì bản giám định pháp y oan trái

Các cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Lắk - nơi đã đưa nam sinh Đỗ Quang Thiện từ trường học vào trại giam, đều tự nhận đã làm đúng quy định. Họ căn cứ vào kết luận của cơ quan giám định pháp y để kết tội Thiện, mà không cần biết bản Kết luận giám định pháp y đó có đáng tin không?!

BS Bùi Tr

BS Bùi Trường Phong (đng) trình bày quan đim ca S Y tế ti cuc hp báo BS Bùi Trường Phong (đng) trình bày quan đim ca S Y tế ti cuc hp báo

Trách nhim ca Giám đnh Pháp y!

Sau khi S Thông tin Truyn thông tnh Đk Lk ( S TTTT) gi Công văn s 253 ngày 25/5/2015, yêu cu các cơ quan liên quan phi có văn bn phn hi v các nghi vn oan sai mà báo Tin Phong đã phn ánh trong bài điu tra “V áp gii hc sinh gia sân trường - Tòa “b quên” chng c quan trng”, đến nay S TTTT và báo Tin Phong đã nhn được công văn phúc đáp ca: Tòa án nhân dân tnh Đk Lk (ký ngày 26/5), Trung tâm Pháp y (29/5), S Y tế (1/6), Vin KSND tnh (3/6) và Vin KSND TP Buôn Ma Thut (5/6). Chiu 7/6, đi tá Nguyn Văn Quy-Trưởng phòng Tham mưu Công an tnh Đk Lk khng đnh trong ngày hôm nay (8/6) Công an tnh s gi văn bn phúc đáp. Quan đim như Công an tnh đã tr li cht vn ca báo Tin Phong trong cuc hp báo chiu ngày 1/6 ti UBND tnh Đk Lk.

Theo các văn bn trên, Tòa án tnh ch xác đnh 1 điu: Tòa không th tr li có hay không công văn phúc đáp s 696 ca Bnh vin Đa khoa tnh (CV 696) trong h sơ v án, vì toàn b h sơ đã chuyn ra Tòa án ND Ti cao. Còn Vin KSND 2 cp và Công an tnh đu “đng thanh” t nhn đã khi t, truy t em Thin theo đúng pháp lut. Các cơ quan này căn c vào ý kiến ca giám đnh viên pháp y, mà trong đó quan trng nht là bn Kết lun giám đnh pháp y thương tích s 1164 ( KLPY 1164), đ buc ti em Thin. 

Còn Giám đc S Y tế Đk Lk Doãn Hu Long, trong CV s 468 ký ngày 1/6 đã không khng đnh ni dung KLPY 1164 là đúng hay sai, ch lý gii Trung tâm Pháp y (TTPY) đã giám đnh theo quy đnh hin hành vào thi đim lúc by gi. CV 468 cũng ph nhn vic giám đnh viên đã c tình sa ni dung bnh lý t đt qu sang chn thương s não, mà cho rng, giám đnh được tiến hành vào ngày 8/10/2012, lúc tình trng bnh chưa n đnh, nên ch có tính cht tm thi trong vòng 3 tháng, trước khi BVĐK tnh có công văn 696 ký ngày 26/9/2013.

Được y quyn thay mt lãnh đo S Y tế phát ngôn trong cuc hp báo chiu ngày 1/6, khi chưa có CV 468 trong tay, bác sĩ Bùi Trường Phong, Phó giám đc S, kiêm giám đc BV ĐK tnh nói rng: Quan đim ca lãnh đo S đi vi v vic này, là c BVĐK tnh và TTPY đu không sai! Vn đ ch, ti sao Vin và Tòa vn căn c vào bn KLPY 1164 đã hết thi hn t lâu đ truy t em Thin, thì đó là vic ca Vin và Tòa!

C ý làm sai?

Trao đi vi Tin Phong, bác sĩ Doãn Hu Long tha nhn, ông b đt vào mt tình thế “quá khó”, khi phi làm “ trng tài” gia 2 đơn v đu thuc S. Phn s vch rõ cái sai ca TTPY li mang tiếng là không bo v đng nghip, phn cm thông vi ngh giám đnh pháp y vn nng nhc mà quyn li chng đáng gì, nên ông đã có phn lúng túng khi ký CV 468. Trong cuc hp ni b ti S Y tế chiu ngày 29/5/2015 do Bs Long ch trì, có mt s cán b ch cht ca S, đi din BVĐK tnh - nơi đã ban hành CV 696 khng đnh ông Th b đt qu do bnh lý.

Căn c vào đâu, TTPY kết lun ông Th b chn thương s não, t l thương tích 50%, khiến các cơ quan t tng buc hc sinh Đ Quang Thin lãnh án tù? Khi phi tr li cp trên v điu này, bác sĩ T Công Hin, Giám đc Trung tâm giám đnh pháp y Đk Lk người đã ký tên đóng du vào Bn Kết lun pháp y thương tích s 1169 lúng túng cúi mt, nói nh: T… kinh nghim!

Câu tr li ca bác sĩ T Công Hin gia cuc hp mà nhiu bác sĩ cùng nghe, đã khiến người thì phn n, người ch biết… lc đu nhc nhi!

Theo tìm hiu ca Tin Phong, Kết lun giám đnh 1164 ca TTGĐPY được thc hin vào ngày 8/10/2012. Vào thi đim đó, phn vic này phi thc hin theo quy đnh v tiêu chun thương tt, ca Thông tư liên tch s 12/TTLB ( TT 12) do liên B Y tế - Lao đng - Thương binh và Xã hi ban hành t ngày 26/7/1995.

Theo đó, khi giám đnh chn thương s não (CTSN), phi căn c vào các di chng vết thương. Người được giám đnh phi có nhng tn thương sau mi được kết lun là CTSN: So vết thương da đu; Lt da đu; Nt v vòm s ; M xương s; Khuyết xương s ; Mnh kim khí nm phn mm da đu; Mnh bom, đn, d tt nm trong não; Nt v nn s ; Rò nước não ty ;Tn thương dây thn kinh s v.v…

Bnh lý ca ông Lê Phước Th th hin qua bnh án ti BVĐK tnh, BV Y hc c truyn tnh, Bn tng kết h sơ bnh án s 792, ngày 3/10/2012 do chính BVĐK tnh đã gi TTPY đ giám đnh, cho thy: Trên cơ th ông Th không có mt vết thương nào sau cú ngã xe ngày 20/9/2012. Vy làm sao có th bào cha cho vic đã đc các h sơ đó ri, không h làm bt c mt xét nghim nào, mà giám đnh viên vn kết lun ông Th b chn thương s não?

Tr li Tin Phong, Lut sư, ĐBQH Trương Trng Nghĩa cho biết: V vic ch là án tai nn giao thông, không gây chết người, không phi là án cướp, giết hay c ý gây thương tích, nn nhân cũng có phn li. Thin li là hc sinh lp 12, v thành niên, nhân thân tt, đang chun b thi tt nghip, vic xét x do đó phi rt thn trng, vì có th nh hưởng đến tương lai ca Thin. CV 696 ca Bnh vin đa khoa kết lun nguyên nhân tn thương không liên quan đến tai nn giao thông, mâu thun vi ý kiến giám đnh pháp y trước đó. Vic không đưa công văn này vào h sơ,  tài liu ca v án đ xem xét khi truy t và xét x là có vn đ v quan đim t tng và áp dng pháp lut. V án cn được nghiêm túc xem xét li đ tránh oan sai.

 Theo Hoàng Thiên Nga

Tiền phong