Ông Đinh La Thăng: PVN “gả đi một cô gái đã có chồng”

Dân trí Theo trình bày của ông Thăng, PVN góp vốn vào Oceanbank do không được thành lập Ngân hàng Hồng Việt. Trong khi qua đàm phán, Oceanbank đồng ý tiếp nhận nhân sự, cơ sở vật chất đã trang bị để thành lập NH Hồng Việt. PVN thực tế “gả đi một cô gái đã có chồng”.
>>Cách ly ông Đinh La Thăng để xét hỏi các đồng phạm
>>Toan tính “né” tội bất thành của ông Đinh La Thăng
>>Ông Đinh La Thăng cùng đồng phạm hầu tòa trong vụ PVN thiệt hại 800 tỷ đồng

Thỏa thuận hợp tác không phải tiền đề cho các lần góp vốn

Chiều 19/3, bị cáo Đinh La Thăng được yêu cầu trả lời thẩm vấn của HĐXX. Ông Thăng bị cáo buộc đã có hành vi ký Thỏa thuận hợp tác số 6934 ngày 18/9/2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) - nhưng không thông qua HĐQT; quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của Oceanbank, ký ban hành Nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn góp khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; không thực hiện theo yêu cầu của Bộ tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn.

Theo cơ quan tố tụng, Thỏa thuận hợp tác số 6934 là cơ sở, tiền đề cho việc thực hiện các hoạt động góp vốn trong giai đoạn 2008 đến 2011 của PVN, gây thiệt hại cho PVN 800 tỷ đồng.


Ông Đinh La Thăng nói: PVN “gả đi một cô gái đã có chồng”

Ông Đinh La Thăng nói: PVN “gả đi một cô gái đã có chồng”

Được hỏi về Thỏa thuận hợp tác số 6934, bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận bản thân đã ký kết thỏa thuận này với Oceanbank. Thỏa thuận này có nội dung PVN tham gia góp vốn bằng hình thức mua cổ phần khi Oceanbank tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Do PVN không được thành lập Ngân hàng Hồng Việt, Oceanbank đồng ý tiếp nhận các nhân sự, cơ sở vật chất, thiết bị đã được Ban trù bị thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt đầu tư, mua sắm.

“Thỏa thuận cũng nêu rõ, 2 bên sẽ phối hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật.” - bị cáo Thăng nói trước tòa.

Về cơ sở để ký Thỏa thuận hợp tác số 6934, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN khai dựa trên tờ trình của Tổng Giám đốc và báo cáo trực tiếp của Nguyễn Xuân Sơn (Trưởng ban trù bị thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt).

“Trước khi ký Thỏa thuận hợp tác, bị cáo có báo cáo HĐQT không?” - tòa hỏi.

“Việc ký chủ trương góp vốn vào ngân hàng là để giải quyết tồn tại, hệ lụy của việc thành lập Ngân hàng Hồng Việt. Về chủ trương, các lãnh đạo đều biết. Trước khi ký với Oceanbank, PVN đã khảo sát và đã ký với một số tổ chức tín dụng khác. Sau khi ký với Oceanbank, bị cáo đã báo cáo HĐQT để thông qua.” - bị cáo Thăng trình bày.

“Trước khi ký bị cáo có báo cáo HĐQT không?” - HĐXX nhắc ông Thăng trả lời ngắn gọn.

“Trước khi ký bị cáo không báo cáo vì theo quy định của pháp luật thì không phải báo cáo.” - ông Thăng đáp.

“Theo Điều lệ của PVN có phải báo cáo không?” - tòa vặn hỏi.

“Theo quy định của điều lệ, phải có sự đồng ý của tất cả thành viên HDQT.” - ông Thăng nói và cho rằng, Thỏa thuận hợp tác chỉ để thống nhất với đối tác, còn chủ trương, Nghị quyết để thực hiện thì phải báo cáo HĐQT và HĐQT thống nhất mới ra Nghị quyết.

“Ông Nguyễn Ngọc Sự có báo cáo tình hình hoạt động của Oceanbank là yếu kém, tính thanh khoản thấp. Đọc văn bản đó bị cáo có đưa ra bàn bạc giải quyết trong HĐQT không?” - tòa hỏi tiếp.

“Báo cáo của anh Sự nói rất rõ về Oceanbank, bị cáo học tài chính nên biết. Oceanbank có quy mô vốn thấp, khả năng thanh khoản có hạn nên họ mới có nhu cầu tăng vốn, và như vậy PVN mới có điều kiện góp vốn vào. Trong báo cáo anh Sự nói đây là ngân hàng có hệ số tín dụng trung bình khá, khi góp vốn thì vốn điều lệ sẽ tăng lên, khả năng thanh khoản sẽ tăng lên.” - ông Thăng trả lời.

Theo trình bày của nguyên Chủ tịch HĐTV PVN, Thỏa thuận hợp tác ký trước khi được HĐQT bàn bạc nhưng thỏa thuận đó “không có ý nghĩa gì về mặt pháp lý cả”. Thỏa thuận hợp tác không phải tiền đề cho việc góp vốn. Tiền đề trước hết là Nghị quyết của Đảng, sự đồng ý của Thủ tướng và Nghị quyết của HĐTV.

“Nếu không phải tiền đề thì có phải ký trước khi HĐQT ra nghị quyết không?” - HĐXX vặn lại.

“Thỏa thuận ký nhưng chỉ có hiệu lực khi HĐQT thông qua, nên nếu HĐQT không đồng ý thì biên bản này không có ý nghĩa gì cả.” - ông Thăng nói.

PVN “gả đi một cô gái đã có chồng”

Làm rõ về lần góp vốn đầu tiên của PVN với số tiền 400 tỷ đồng vào Oceanbank, HĐXX đặt nhiều câu hỏi với bị cáo Đinh La Thăng quanh Nghị quyết số 7289 của PVN về việc tham gia góp vốn mua cổ phần. Thừa nhận việc góp vốn này là đầu tư ra ngoài công ty mẹ nhưng ông Đinh La Thăng cho rằng tất cả các Nghị quyết của PVN, trong đó có Nghị quyết số 7289, đều tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

“PVN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chưa?” - tòa hỏi.

“Việc đầu tư phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện, Nghị quyết đó chưa phải là để góp vốn. Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý tháng 10/2008, đến cuối tháng 12/2008, PVN mới góp vốn vào Oceanbank.” - ông Thăng trình bày và cho rằng, không có quy định nào của pháp luật về việc ký Nghị quyết trước hay sau khi xin ý kiến mà chỉ quy định việc thực hiện đầu tư ra ngoài công ty mẹ phải được sự đồng ý của Thủ tướng và PVN đã làm đúng quy định đó.

“Thực tế là sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng thì Tổng Giám đốc mới chuyển tiền vào Oceanbank và trong các lệnh chuyển tiền đều ghi căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.” - ông Thăng nói.

Về công văn số 121441 của Bộ Tài chính đề nghị PVN báo cáo rõ tình hình hoạt động của Oceanbank, bị cáo Thăng cho rằng, công văn đó gửi PVN “để biết” chứ không phải văn bản trả lời. Thực tế, PVN đã tiến hành kiểm tra, rà soát từ trước khi Bộ Tài chính có văn bản.

Theo ông Thăng, Oceanbank quy mô vốn rất nhỏ (1.000 tỷ đồng), khả năng thanh khoản rất thấp, nhưng nếu tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng thì khả năng thanh khoản sẽ nhanh lên và với đối tác như PVN thì năng lực của Oceanbank sẽ tăng lên, thực tế là trong 2 năm đã tăng lên 4 lần.

“Thực tế PVN đầu tư vào Oceanbank có hiệu quả rất lớn.” - bị cáo Thăng nói.

Về chủ trương góp vốn, ông Thăng trình bày, xuất phát từ chủ trương xây dựng tổ chức tài chính, từ việc ổn định, chống lạm phát kinh tế vĩ mô, PVN đã gương mẫu xin dừng thành lập Ngân hàng Hồng Việt, giải quyết các tồn tại, hệ lụy.

Nguyên Chủ tịch HĐTV PVN cho rằng, PVN thực tế “gả đi một cô gái đã có chồng” chứ không phải một “cô gái xinh đẹp”.

“Oceanbank chấp nhận điều kiện của PVN là mấy chục con người, bộ máy lãnh đạo của Hồng Việt, bố trí đâu, bao tiền đầu tư vào làm phần mềm, xây cơ sở vật chất, tuyển dụng con người... Trong bối cảnh như vậy không phải PVN góp vốn thông thường mà thực tế là tìm kiếm một cơ hội đầu tư.” - bị cáo Thăng trình bày và cho rằng, hoạt động của Oceanbank sau đó đã chứng tỏ việc góp vốn là hoàn toàn đúng đắn.

“Hàng năm, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đều có đánh giá, việc đầu tư này cũng có đánh giá. Đánh giá dù hay hay không thì quan trọng nhất là hiệu quả cuối cùng, chính là cổ tức được chia hàng năm. Nói hay gì thì hay mà không có cổ tức thì nó vẫn chả hay, mà nói rất xấu mà có cổ tức thì vẫn là có lời. Cổ tức đó cả Đại hội cổ đông của Oceanbank người ta đánh giá, người ta chia. Do nhiều cơ quan đánh giá, Đại hội Cổ đông Oceanbank, HĐQT Oceanbank, người đại diện vốn PVN tại Oceanbank, HĐQT PVN cũng có báo cáo đánh giá.” - ông Thăng nói.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo và những người liên quan.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Tử hình kẻ cướp tài sản, giết bạn tình đồng tính
Tử hình kẻ cướp tài sản, giết bạn tình đồng tính

(Dân trí) - Sau khi được bạn tình đồng tính đưa về nhà để “vui vẻ”, thừa cơ hội nạn nhân không cảnh giác, Phong đã sát hại bạn tình để cướp tài sản.

Thứ ba, 20/03/2018 - 02:51

Bắt đối tượng giả mạo chữ kí, con dấu để lừa đảo xin việc
Bắt đối tượng giả mạo chữ kí, con dấu để lừa đảo xin việc

(Dân trí) - Quyết nhận mình là người của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và một số công ty khác, đồng thời giả mạo chữ ký, hồ sơ, con dấu để thực hiện lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người khác.

Thứ ba, 20/03/2018 - 12:43

Khởi tố tài xế lao xe khách vào nhóm người dừng đèn đỏ
Khởi tố tài xế lao xe khách vào nhóm người dừng đèn đỏ

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT xác định tài xế xe khách điều khiển xe ô tô tham gia giao thông không chú ý quan sát, không đi đúng làn đường quy định nên đã gây tai nạn khiến 6 người bị thương.

Thứ ba, 20/03/2018 - 12:35

Dựng chuyện có hội nghị, mạo danh kế toán Sở Xây dựng lừa bán tài liệu
Dựng chuyện có hội nghị, mạo danh kế toán Sở Xây dựng lừa bán tài liệu

(Dân trí) - Gần đây, tại Bình Định xảy ra tình trạng có người mạo danh kế toán Sở Xây dựng gọi điện cho lãnh đạo các huyện để lừa bán tài liệu phục vụ hội nghị. Sở Xây dựng tỉnh này đã phải phát thông báo để cảnh báo về tình trạng trên.

Thứ ba, 20/03/2018 - 11:41

Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng không có trách nhiệm thu hồi 800 tỷ đồng
Bị cáo Đinh La Thăng cho rằng không có trách nhiệm thu hồi 800 tỷ đồng

(Dân trí) - Bị cáo Đinh La Thăng thừa nhận mình phải chịu trách nhiệm về việc bảo toàn và phát triển vốn trên cương vị người đứng đầu tập đoàn. Tuy vậy, bị cáo cho rằng khả năng thu hồi 800 tỷ đồng thuộc trách nhiệm thuộc Hội đồng thành viên (HĐTV) PVN vì khi đó ông Thăng đã chuyển công tác từ năm 2011.

Thứ ba, 20/03/2018 - 11:13

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập tướng Phan Văn Vĩnh lên Phú Thọ
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Triệu tập tướng Phan Văn Vĩnh lên Phú Thọ

(Dân trí) - Nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) lên Phú Thọ để làm việc về nội dung liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Thứ ba, 20/03/2018 - 10:55

2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong phòng trà
2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong phòng trà

(Dân trí) - Trong lúc vui chơi tại phòng trà, 2 nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn và xô xát. Khi kéo ra ngoài, 2 nhóm tiếp tục đánh nhau khiến 1 người chết, 1 người bị thương nguy kịch.

Thứ ba, 20/03/2018 - 10:38

Clip cận cảnh bắt nhóm buôn ma túy "khủng”, thu giữ hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp
Clip cận cảnh bắt nhóm buôn ma túy "khủng”, thu giữ hơn 50 nghìn viên ma túy tổng hợp

(Dân trí) - Khi bị lực lượng chức năng khống chế, các đối tượng vận chuyển ma túy mang theo vũ khí nguy hiểm ra sức chống đối, nhưng vẫn bị bắt giữ.

Thứ ba, 20/03/2018 - 08:04

Thuê côn đồ 500 triệu đồng để "ra tay" với giám đốc doanh nghiệp
Thuê côn đồ 500 triệu đồng để "ra tay" với giám đốc doanh nghiệp

Đạt nhờ Hoàn “ra tay” với anh Trí, giám đốc 1 doanh nghiệptrên địa bàn tỉnh Hà Nam, với thỏa thuận tiền công 500 triệu đồng.

Thứ ba, 20/03/2018 - 07:35

Nguyên Tổng giám đốc Navibank lãnh 13 năm tù
Nguyên Tổng giám đốc Navibank lãnh 13 năm tù

(Dân trí) - Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, chiều 19/3, TAND TPHCM đã tuyên án vụ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank).

Thứ ba, 20/03/2018 - 07:28

“Bà trùm” điều hành đường dây ma tuý từ Campuchia về Việt Nam
“Bà trùm” điều hành đường dây ma tuý từ Campuchia về Việt Nam

(Dân trí) - Để qua mặt cảnh sát, Ngân mua nhiều căn nhà để làm nơi cất giấu ma túy cũng như giao dịch mua bán cho đại lý cấp dưới. Đặc biệt là Ngân không bao giờ để ma túy tại nơi ở để tránh bị bắt quả tang.

Thứ ba, 20/03/2018 - 02:58

Thông tin mới nhất vụ Phan Như Thảo tố bị người lạ dàn cảnh bắt cóc con
Thông tin mới nhất vụ Phan Như Thảo tố bị người lạ dàn cảnh bắt cóc con

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người mẫu Phan Như Thảo tố cáo bị nhóm người lạ dàn cảnh bắt cóc con trên đường Đông Du (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM), thông tin mới nhất từ phía công an cho biết vẫn đang xác minh, điều tra vụ việc.

Thứ hai, 19/03/2018 - 05:11

ĐÁNG QUAN TÂM
Bé trai chơi ngoài đường bất ngờ bị tài xế xe khách bế lên xe chở đi
Bé trai chơi ngoài đường bất ngờ bị tài xế xe khách bế lên xe chở đi

(Dân trí) - Nhận được tin báo của gia đình về việc con trai 2 tuổi bị người lạ bắt cóc trên chiếc xe khách, lực lượng chức năng đã chặn chiếc xe lại và giải cứu em bé.

Thứ hai, 19/03/2018 - 04:26

Chủ quán bún bò đâm thương vong 2 cha con chủ nợ
Chủ quán bún bò đâm thương vong 2 cha con chủ nợ

(Dân trí) - Kéo cha mẹ cùng người cậu đến để đòi số nợ 25 triệu đồng của chủ quán bún bò trong khu dân cư Nam Long, chủ nợ đã bị “con nợ” dùng dao tấn công khiến một người tử vong tại bệnh viện. Sau đó nghi can đã đến công an đầu thú.

Thứ hai, 19/03/2018 - 02:05

Sai phạm trong 3 lần “rót” 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank
Sai phạm trong 3 lần “rót” 800 tỷ đồng của PVN vào Oceanbank

(Dân trí) - Dù Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép nhưng bị cáo Thăng vẫn ký Nghị quyết về việc tham gia góp vốn mua cổ phần Oceanbank. Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Tài chính sau đó cũng bị các bị cáo “làm ngơ”.

Thứ hai, 19/03/2018 - 02:05

Nghiện chơi game, 3 học sinh tiểu học phá tường trộm điện thoại
Nghiện chơi game, 3 học sinh tiểu học phá tường trộm điện thoại

(Dân trí) - Do nghiện game nhưng không có tiền, một nhóm 3 học sinh tiểu học đã hẹn nhau đập tường chui vào lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động cùng một số phụ kiện, sau đó mang đi bán lấy tiền chơi game.

Thứ hai, 19/03/2018 - 01:17

Chở con đi học về, người cha bị côn đồ chặn đường chém trọng thương
Chở con đi học về, người cha bị côn đồ chặn đường chém trọng thương

(Dân trí) - Trên đường đón con đi học về, anh H. bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn đường. Một người trong số đó dùng hung khí chém nhiều nhát vào người anh H. khiến anh không kịp phản ứng, ngất xỉu tại chỗ.

Thứ hai, 19/03/2018 - 01:11

Cách ly ông Đinh La Thăng để xét hỏi các đồng phạm
Cách ly ông Đinh La Thăng để xét hỏi các đồng phạm

(Dân trí) - Sau phần thẩm vấn bị cáo Vũ Khánh Trường, nguyên thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), chủ tọa phiên tòa đã yêu cầu cách ly bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐTV PVN) và Phan Đình Đức (nguyên thành viên HĐTV PVN) để tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác.

Thứ hai, 19/03/2018 - 01:00

Đột kích quán karaoke, phát hiện gần 40 dân chơi có dấu hiệu “bay lắc”
Đột kích quán karaoke, phát hiện gần 40 dân chơi có dấu hiệu “bay lắc”

(Dân trí) - Lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra một quán karaoke khá nổi tiếng trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào lúc rạng sáng, phát hiện gần 40 đối tượng đang có dấu hiệu “bay lắc”.

Thứ hai, 19/03/2018 - 12:11

Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG
Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra vụ Mobifone mua AVG

(Dân trí) - Nguồn tin của PV Dân trí sáng 19/3 xác nhận, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kết luận của Thanh tra Chính phủ về thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Thanh tra Chính phủ đang hoàn tất thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an điều tra, làm rõ.

Thứ hai, 19/03/2018 - 12:04

Cảnh báo việc mất tài sản vì bảo lãnh cho bạn bè, người thân vay ngân hàng
Cảnh báo việc mất tài sản vì bảo lãnh cho bạn bè, người thân vay ngân hàng

(Dân trí) - Theo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội, do hiểu biết pháp luật hạn chế, tin tưởng người thân, bạn bè hoặc có trường hợp cần vay một số tiền nhỏ mà người có tài sản thế chấp giao tài sản, thế chấp tài sản và bảo lãnh để cho người phải thi hành án vay ngân hàng số tiền lớn.

Thứ hai, 19/03/2018 - 11:59

Toan tính “né” tội bất thành của ông Đinh La Thăng
Toan tính “né” tội bất thành của ông Đinh La Thăng

(Dân trí) - Theo cáo buộc, ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng yếu kém của Oceanbank nhưng đã ký Thỏa thuận hợp tác góp vốn 800 tỷ đồng vào ngân hàng này mà không đưa ra bàn bạc, thảo luận và xin ý kiến Hội đồng quản trị (HĐQT). Hơn 9 năm sau, ông Thăng lại nhờ các thành viên HĐQT ký xác nhận việc HĐQT đã bàn bạc...

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:30

Quản lý cửa hàng ăn trộm xe của khách tại trung tâm thương mại
Quản lý cửa hàng ăn trộm xe của khách tại trung tâm thương mại

(Dân trí) - Khi vào gửi xe tại trung tâm thương mại, Khoa thấy xe của khách vẫn còn cắm chìa khóa nên nảy sinh lòng tham chiếm đoạt mang về nhà cất giấu.

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:15

Nhân viên quán karaoke buôn bán ma túy cho khách
Nhân viên quán karaoke buôn bán ma túy cho khách

(Dân trí) - Thấy khách có nhu cầu sử dụng ma tuý, Cường liên hệ mua ma túy từ TP.HCM về bán cho khách trong quán karaoke. Mỗi gói ma túy được Cường bán với giá 1,3 triệu đồng/gói, thuốc lắc dạng nén bán 300.000 đồng/viên.

Thứ hai, 19/03/2018 - 09:13