Thanh Hóa:

Người dân giao nộp hơn 200 khẩu súng

(Dân trí) - Thông qua công tác tuyên truyền cùng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian qua, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã vận động người dân trên địa bàn tất cả các xã, thị trấn giao nộp hơn 200 khẩu súng tự chế, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ

Thời gian qua, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an huyện Thường Xuân kiểm kê súng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp
Công an huyện Thường Xuân kiểm kê súng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp

Theo đó, 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng công an tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, lực lượng chức năng và các cấp chính quyền đã vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo đèn trời, đồ chơi nguy hiểm...

Thông qua công tác tuyên truyền cùng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Trong năm 2016, người dân trên địa bàn huyện Thường Xuân đã tự giác giao nộp 217 khẩu súng tự chế các loại. Trong đó chủ yếu là các loại súng săn tự chế, 5 súng bắn tên, 2 bộ kích điện và hàng trăm dao, kiếm các loại... Từ những kết quả đó đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thường Xuân nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Duy Tuyên

Đang được quan tâm