Kiến nghị khởi tố điều tra sai phạm tại Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị khởi tố điều tra sai phạm tại Liên minh hợp tác xã tỉnh với dấu hiệu phạm tội hình sự.

Ngày 24/11, Thanh tra tỉnh Hòa Bình cho biết, quá trình thực hiện thanh tra chuyên đề về phòng chống tham nhũng, thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, đơn vị đã phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX (thuộc nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018 và năm 2019).

Kiến nghị khởi tố điều tra sai phạm tại Liên minh hợp tác xã tỉnh Hòa Bình - 1

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình có dấu hiệu sai phạm tội hình sự bị đề nghị khởi tố điều tra.

Cụ thể, trong năm 2018 và năm 2019, Liên minh HTX được UBND tỉnh giao dự toán kinh phí thực hiện đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX tại Quyết định số 855/QĐ-UBND và Quyết định 935/QĐ-UBND với tổng kinh phí đã quyết toán là 1,4 tỷ đồng để tổ chức 19 lớp tập huấn (năm 2018 tổ chức 10 lớp và năm 2019 tổ chức 9 lớp) cho đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT; Giám đốc, Phó Giám đốc, trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên HTX và cán bộ phụ trách kế toán.

Dự toán phê duyệt đào tạo, bồi dưỡng là 5 ngày/1 lớp. Tuy nhiên, Liên minh HTX chỉ tổ chức 3 ngày/1 lớp và chế độ của học viên cũng chỉ được hưởng 3 ngày. Thanh tra  tỉnh Hòa Bình đã xác minh tại 9 HTX, các HTX đều trả lời là chỉ tập huấn 3 ngày và nhận chế độ theo 3 ngày.

Khi quyết toán, Liên minh HTX quyết toán số tiền là 5 ngày. Số tiền quyết toán khống khoảng 543 triệu đồng.

Trước những sai phạm của Liên minh HTX tỉnh có dấu hiệu phạm tội hình sự "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan CSĐT, Công an tỉnh kiến nghị khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.