Thứ bảy, 18/04/2015 - 05:29

Hơn 67.000 vụ án hình sự được luật sư “giải cứu”

Dân trí

Từ tháng 5/2009 đến nay, hàng nghìn vụ việc đã được luật sư Việt Nam tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trong các vụ án, trong đó có 67.414 vụ án hình sự; còn cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Quang cảnh Đại hội...

Quang cảnh Đại hội...

Hôm nay (17/4), tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II, tham dự có hàng trăm luật sư đến từ các đoàn luật sư trong cả nước.

Đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam cho biết, từ tháng 5/2009 đến nay số lượng vụ việc luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cá nhân, tổ chức trơng các vụ án và các vụ việc cung cấp dịch vụ pháp lý khác cho các cá nhân, tổ chức là: 67.414 vụ án hình sự (trong đó có 30.902 vụ án hình sự được mời , 36.512 vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng).

Ngoài ra, có 54.005 vụ án dân sự; 5.460 vụ án kinh tế; 4.423 vụ án hành chính; 724 vụ án lao động; 248.129 vụ tư vấn trong các vụ việc khác; 6.612 đại diện ngoài tố tụng; 72.809 dịch vụ pháp lý khác; 31.271 vụ việc trợ giúp pháp lý miễn phí.

Cùng với việc tăng trưởng về số lượng, chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư cũng được nâng lên đáng kể. Về tham gia tố tụng, các luật sư đã tham gia bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng trong tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động. Ngoài việc số vụ án hình sự mà luật sư tham gia bào chữa tăng hàng năm, thì đặc biệt số vụ án kinh tế, hành chính có chiều hướng tăng nhanh. Mặc dù còn gặp những khó khăn khách quan và trình độ luật sư chưa đồng đều, nhưng nhìn chung chất lượng tham gia tố tụng của luật sư ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Thực hiện chủ trương coi trọng và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, nhiều luật sư ngoài việc chuẩn bị cung phu những luận cứ bào chữa, còn không ngần ngại và chủ động tranh luận với Kiểm soát viên tại tòa nhằm tìm ra sự thật khách quan, áp dụng đúng đắn pháp luật, khắc phục những oan, sai, đem lại sự công bằng cho khách hàng của mình, đồng thời góp phần bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Chất lượng dịch vụ tư vấn của luật sư càng ngày càng được nâng cao. Ngoài việc chú trọng cải tiến chất lượng tư vấn trong các lĩnh vực truyền thống như dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân và gia đình, nhiều luật sư, tổ chức hành nghề luật sư đã lựa chọn tư vấn chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên còn chiếm tỷ lệ chưa cao, song dịch vụ tư vấn của luật sư trong các lĩnh vực kinh tế và đang khởi sắc. Nhiều luật sư và một số tổ chức hành nghề luật sư đã có đủ trình độ thực hiện những hợp đồng tư vấn lớn trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, thương mại, kể cả có yếu tố nước ngoài.

Tuy nhiên, về cơ bản chất lượng hoạt động hành nghề của luật sư đã được nâng cao đáng kể, song vẫn còn tồn tại những điểm yếu cần khắc phục. Đâu đó vẫn còn biểu hiện luật sư chưa cập nhật kiến thưc pháp luật, kỹ năng hành nghề yếu, dẫn đến việc chưa bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, có trường hợp gây thiệt hại cho khách hàng. Một số ít luật sư chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của sứ mệnh mà mình đang thực hiện, chưa quan tâm đến việc thường xuyên nâng cao chất lượng hành nghề, thậm chí vẫn còn có cá biệt luật sư vì chạy theo lợi ích vật chất đã có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp.

Hoạt động tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực kinh tế tuy đã khởi sắc và có những triển vọng tích cực, song nhìn chung và so với hoạt động luật sư của các nước trong khu vực và trên thế giới thì vẫn còn là khâu yếu của luật sư Việt Nam. Những yếu điểm nêu trên trong hoạt động hành nghề của luật sư đã được nhiệm kỳ I của Liên đoàn luật sư Việt Nam nhận thức rõ và đã có nhiều biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đây là việc không thể giải quyết dứt điểm trong một nhiệm kỳ, mà còn cần sự nỗ lực thường xuyên của những nhiệm kỳ tiếp theo.

Đa phần các luật sư tham dự Đại hội đều nêu ý kiến cho rằng, quyền hành nghề của luật sư Việt Nam vẫn còn hạn chế; chưa được tham gia ngay vào giai đoạn đầu trong công tác điều tra của 1 vụ án, thường bị cản trở. Mong muốn của các luật sư là Liên đoàn luật sư Việt Nam nên có những đề nghị với các cơ quan chức năng liên quan để khắc phục vấn đề bất cập này.

Tháng 5/2009, nước ta mới có 5.300 luật sư. Đến nay con số này đã là 8.928 luật sư (như vậy, sau 5 năm số lượng luật sư tăng hơn 3.600 luật sư, tương đương hơn 40%). Nhưng đội ngũ luật sư chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, trong đó Hà Nội có 2.379 luật sư, TP Hồ Chí Minh là 3.756 luật sư.

Nguyễn Dương