Có được góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ không?

(Dân trí) - Theo luật sư, pháp luật quy định, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam...

Một bạn đọc hỏi: Tôi có quen một anh bạn người Nhật, anh này đang muốn đầu tư góp vốn vào thị trường Việt Nam, nhưng không biết pháp luật có cho phép góp vốn đầu tư và thành lập doanh nghiệp bằng ngoại tệ như đồng yên Nhật hay không?. Mong quý báo tư vấn trả lời giúp tôi.

Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Trần Hậu, Công ty Luật FDVN, xin tư vấn trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định: "Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh".

Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam".

Căn cứ theo điểm a Khoản 1 Điều 4 Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH thì ngoại tệ là: đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ)".

Bên cạnh đó, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN ngày 26/6/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam quy định như sau:

"1. Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành), Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật".

Như vậy, đối chiếu với quy định trên của pháp luật thì nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể là anh bạn người Nhật của bạn có thể thực hiện việc góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ (đồng yên Nhật) hoặc đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành).