Câu chuyện giao thông

Hãy trang bị kiến thức trước khi để trẻ em ra đường!

Dân trí Hà Nội giờ tan tầm, trên phố Kim Mã đông như mắc cửi với các loại phương tiện đan xen, một cậu bé đạp xe định sang đường nhưng hoàn toàn không thèm quan sát, bất chấp mọi nguy hiểm, cứ thể thản nhiên sang đường trong khi còn rất xa mới tới lối rẽ.
 >> Trẻ em đi xe đạp điện - Những mối lo hiện hữu
 >> Hãy dạy trẻ em cách ra đường an toàn
 >> Trẻ em ra đường - Cha mẹ hãy cẩn trọng

Hãy trang bị kiến thức trước khi để trẻ em ra đường!

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông QG