Câu chuyện giao thông

Hà Nội: Kinh hoàng xe máy đi ngược chiều trên cầu vượt Ngã Tư Vọng

(Dân trí) - Một hành động thực sự mang họa cho xã hội cần phải nghiêm trị, khi một người đi xe máy ngược chiều trên cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội), bất chấp mọi quy định và sự an toàn của cộng đồng; một hành vi đáng lên án và cần phải bị xử lí thích đáng để duy trì kỉ cương của pháp luật.

Hà Nội: Kinh hoàng xe máy đi ngược chiều trên cầu vượt Ngã Tư Vọng

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông QG

Hà Nội: Kinh hoàng xe máy đi ngược chiều trên cầu vượt Ngã Tư Vọng - 1
Hà Nội: Kinh hoàng xe máy đi ngược chiều trên cầu vượt Ngã Tư Vọng - 2