Câu chuyện giao thông

Đường nhỏ hẹp, đừng nên hơn thua giành đường với ôtô

(Dân trí) - Sự an toàn của bản thân khi tham giao thông cần được ưu tiên; đừng vì muốn nhanh hơn người khác một vài giây mà phải hứng những hậu quả vô cùng thảm khốc… Hãy nhường đường vì sự an toàn!

Đường nhỏ hẹp, đừng nên hơn thua giành đường với ôtô

Như Phúc
Theo UB An toàn giao thông QG

Đường nhỏ hẹp, đừng nên hơn thua giành đường với ôtô - 1