Thứ ba, 04/07/2017 - 09:46

Câu chuyện giao thông

Dành cho những ai thích làm "tổ lái"

Dân trí

Vào cua nhanh và không đúng kỹ thuật, thanh niên đi trên chiếc Honda AirBlade đã phải nhận kết quả không thể buồn hơn khi cả người cả xe lao xuống ruộng...

Chỉ một phút bốc đồng mà thanh niên đi trên chiếc Air Blade có một pha nhớ đời.

Nguồn UB An toàn Giao thông QG

Dành cho những ai thích làm "tổ lái" - 1

Dành cho những ai thích làm "tổ lái" - 2