Câu chuyện giao thông

Bốn bánh ra đường sợ nhất điều gì?

(Dân trí) - "Tôi giờ lái xe ra đường, ngoài "Ninja đi Lead", giờ phải cẩn thận hơn với mấy thanh niên mới lớn đèo bạn gái; hùng hổ, chẳng có luật lệ gì hết, thích rẽ là rẽ, thích quay đầu là quay đầu... chẳng hiểu nghĩ mình là siêu nhân hay mình đồng da sắt hay là gì nữa..." - tâm sự của một người lái ô tô.

Bốn bánh ra đường sợ nhất điều gì?

Như Phúc
Theo UB An toàn Giao thông QG

Bốn bánh ra đường sợ nhất điều gì? - 1
Bốn bánh ra đường sợ nhất điều gì? - 2