Bài học cho tài xế lanh chanh cướp đường

Dân trí Tài xế xe Honda Civic với phong cách lái xe "điền vào chỗ trống" đã bị tài xế xe bán tải dạy cho một bài học.
>>Bật xi-nhan để xin đường hay "cướp" đường?

Đang xếp hàng chờ rẽ trái, thấy làn giữa vắng, tài xế xe Honda Civic đã chuyển làn để vượt lên, và khi thấy có chỗ trống giữa hai xe ở làn bên trái, tài xế này muốn nhập làn trở lại, nhưng gặp phải xe bán tải kiên quyết không nhường...

Bài học cho tài xế lanh chanh cướp đường

Nhật Minh
Nguồn video: Youtube

Tag :