10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch”

(Dân trí) - Ngoại hình bắt mắt, vận hành mạnh mẽ và trang bị an toàn hàng đầu sẽ là những yếu tố giúp VinFast President xứng danh mẫu xe đồng hành cùng các “chủ tịch” Việt.

10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 1
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 2
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 3
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 4
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 5
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 6
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 7
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 8
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 9
10 điểm giúp VinFast President xứng danh xe của “chủ tịch” - 10