Tên sản phẩm: ANTBUDDY – Nền tảng giao tiếp nội bộ và chăm sóc khách hàng đa kênh

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

AntBuddy cung cấp các giải pháp truyền thông đám mây toàn diện cho doanh nghiệp, bao gồm các dịch vụ điện thoại, dịch vụ chăm sóc và quản lý thông tin khách hàng. AntBuddy đem đến cho doanh nghiệp 5 giải pháp chính:

– Hệ thống tổng đài điện thoại đám mây (cloud PBX).

– Ứng dụng hỗ trợ chat – gọi trực tuyến từ website doanh nghiệp.

– Ứng dụng hỗ trợ kết nối mạng xã hội để chat trực tiếp với Facebook và Skype.

– Ứng dụng chat và gọi dành cho làm việc nhóm.

– Ứng dụng quản lý thông tin khách hàng.

Nhóm tác giả: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ H.T.K-I.N.C

– Đỗ Thế Huy

– Hà Thanh An

– Ngô Đức Lợi

– Vũ Minh Phượng

– Ngô Đức Hoàng

– Bùi Đức Hà Hải

– Trần Thị Mỹ Huệ

– Trần Hoàng Linh

– Võ Hoàng Long

– Lê Công Mẫn

– Trương Thị Thu Trang

– Phan Minh Nhựt

– Phạm Trịnh Hương Trà

– Huỳnh Văn Tưng

– Hà Lam

– Nguyễn Nguyên Huy

– Nguyễn Thanh Lâm

– Trần Thị Thu Thuận

– Lê Thị Ngọc Trân

Tin liên quan