Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:

Yêu cầu chấm dứt chiêu sinh khóa đào tạo nghiệp vụ quản lý GDNN

(Dân trí) - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa ban hành công văn về việc giám sát việc chiêu sinh khóa dào tạo nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Cụ thể, Công văn số 1339 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nêu rõ, qua nhiều kênh thông tin, cơ quan này đã nhận được thông tin phản ánh của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM về việc Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo chiêu sinh khóa đảo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp dự kiến tổ chức từ ngày 14/6/2020, tại số 27A Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gỏ Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; học phí là 5 triệu đồng/người.

Theo văn bản số 11/NCXH-ĐT ngày 30/5/2020 của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, học viên sau khi học đạt kết quả được cấp chứng chỉ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH.

Về việc này, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp khẳng định: Theo Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ LĐ-TB&XH, cơ cấu tổ chức của Tổng cục nghề nghiệp không có tổ chức nào là Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực trực thuộc Tổng cục.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp Giấy chứng nhận bối dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức và cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm b Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Tổng cục không ủy quyền hoặc giao cho bất kỳ tổ chức nào thực hiện nhiệm vụ này.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị Sở LĐ-TB&XH TPHCM giám sát và yêu cầu Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực chấm dứt việc thông báo chiêu sinh các khỏa đào tạo, bổi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp.

Tổng cục yêu cầu báo cáo thông tin nêu trên về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để báo cáo các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Minh Anh