1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Việc ký hợp đồng với người lao động đã nghỉ hưu

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng (Khánh Hòa) là kỹ sư cầu đường, đã nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu ông được một công ty ký hợp đồng làm trưởng phòng thí nghiệm, sau đó ông lại được một công ty khác thuê làm chỉ huy trưởng công trình cầu đường. Ông hỏi có được cùng lúc làm 2 chức danh nêu trên không?

Có phải trả trợ cấp thôi việc cho lao động... Lao động cao tuổi có thuộc đối tượng đóng BHXH... Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ... Thời hạn hợp đồng với người lao động cao tuổi Thời giờ làm việc đối với người lao động cao...

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 166 Bộ luật Lao động thì, người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi 60 đối với nam, 55 đối với nữ. Người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Việc sử dụng người lao động được quy định Điều 167 Bộ luật Lao động như sau: Khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thoả thuận với người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thoả thuận theo hợp đồng lao động.

Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người lao động cao tuổi, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khoẻ của người lao động cao tuổi tại nơi làm việc

Chỉ sử dụng người lao động cao tuổi khi có đủ sức khỏe

Điều 6 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định, khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật thì hai bên có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Khi người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động cao tuổi không có đủ sức khỏe thì hai bên thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 11 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc sử dụng người lao động cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

Người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật; người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đối với nghề, công việc; sử dụng có tính thời điểm; không quá 5 năm đối với từng người lao động; phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất 2 lần trong một năm; có ít nhất 1 người lao động không phải là người lao động cao tuổi cùng làm việc.

Căn cứ các quy định nêu trên, doanh nghiệp có thể ký kết hợp đồng lao động với ông Nguyễn Ngọc Hoàng sau độ tuổi 60, nếu ông Hoàng có đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP và Điều 11 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP.

Nếu ông Hoàng có đủ sức khỏe tốt, có khả năng chuyên môn, kinh nghiệm, tay nghề cao, cùng một lúc đảm nhiệm được 2 chức vụ quản lý, điều hành tại 2 doanh nghiệp, là chức vụ trưởng phòng thí nghiệm ở một công ty và chức vụ chỉ huy trưởng công trình cầu đường tại một công ty khác, thì ông Hoàng có thể ký hợp đồng lao động với cả hai công ty này.

Tuy nhiên, cả hai công việc nêu trên đều là công việc nặng nhọc, độc hại; đồng thời với vai trò là người quản lý, điều hành cả 2 đơn vị cấp phòng của hai doanh nghiệp, ở 2 nơi làm việc khác nhau, đòi hỏi ông Hoàng phải làm việc với cường độ lao động cao, thời giờ làm việc vượt quá thời giờ làm việc bình thường, phải thường xuyên di chuyển từ công ty này sang công ty kia để thực hiện công việc theo 2 hợp đồng lao động. Do đó sẽ không bảo đảm sức khỏe, không bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không bảo đảm chất lượng công việc được giao, không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng, vi phạm thỏa thuận đã giao kết.

Bởi các lẽ trên, theo luật sư, ông Hoàng chỉ nên lựa chọn, ký kết hợp đồng lao động làm việc với một doanh nghiệp có vị trí việc làm phù hợp nhất với khả năng chuyên môn, với sức khỏe của ông, để có được thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi phù hợp với người cao tuổi.

Theo Chinhphu.vn

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.