Thứ ba, 01/09/2020 - 06:54

Thanh Hoá:

Tư vấn hướng nghiệp tới 375.000 học sinh các trường THPT, THCS

Dân trí

Tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức cơ sở Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên; trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên trong thời kỳ mới.

Đồng thời, kế hoạch nhằm tạo bước chuyển biến về số lượng và chất lượng công tác tư vấn định hướng, hướng nghiệp; tư vấn học nghề, tạo việc làm; tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp.

Tư vấn hướng nghiệp tới 375.000 học sinh các trường THPT, THCS - 1

Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho địa phương, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, tạo thu nhập bền vững, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của địa phương.

Nội dung kế hoạch là tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho đoàn viên thanh niên khu dân cư, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện, thanh niên khối trường học, thanh niên nông thôn, nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên thất nghiệp, thanh niên đi làm ăn xa trở về địa phương và các nhóm thanh niên khác.

Cụ thể, tổ chức 60 buổi tuyên truyền, tư vấn cho 20.100 người. Trong đó 50 - 60% thanh niên khu dân cư; 80% thanh niên khối trường học; 70% thanh niên nông thôn; 100% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện được tuyên truyền về nghề nghiệp, việc làm.

Cũng trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh cũng đặt mục tiêu tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho 375.000 học sinh các trường THPT, THCS, đặc biệt chú trọng đến học sinh khu vực nông thôn, miền núi.

Đồng thời, phấn đấu mỗi năm có từ 70 - 80% học sinh cuối cấp được tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp, tư vấn chọn nghề. Trong đó, học sinh THPT tập trung tổ chức vào thời điểm tháng 3, tháng 4; học sinh THCS tổ chức vào thời điểm tháng 10, tháng 11 của năm.

Tổ chức ngày hội tư vấn việc làm cho đoàn viên thanh niên chưa có việc làm, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp; các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng trong nước, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển lao động.

Cụ thể, tổ chức 25 buổi ngày hội tư vấn việc làm; mỗi buổi thu hút khoảng 800 - 1.000 thanh niên tham gia, 10-15 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký gian hàng tư vấn, tuyển dụng và giới thiệu việc làm. Thực hiện kết nối cung - cầu lao động phù hợp với nguyện vọng của hai bên.

Tư vấn xuất khẩu lao động cho 15.000 thanh niên nông thôn, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện và các đối tượng khác có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề và tạo việc làm cho 6.000 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt ở cơ sở và cấp huyện gồm Bí thư hoặc Phó Bí thư, Chủ tịch, hoặc phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên các cấp.

Duy Tuyên