Từ 24-26/9: Công đoàn Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 12

(Dân trí) - Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra từ 24-26/9 tại Hà Nội, nhằm bầu ra Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa 12, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên lao động. Trong khuôn khổ Đại hội, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ”.


Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường công bố thông tin về Đại hội Công đoàn VN lần thứ 12 tới báo giới.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường công bố thông tin về Đại hội Công đoàn VN lần thứ 12 tới báo giới.

Đây là thông tin được Tổng LĐLĐ VN công bố tại Buổi họp báo giới thiệu sự kiện Đại hội công đoàn lần thứ 12, sáng 20/9.

Theo ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 được tổ chức với phương châm: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, 950 đại biểu sẽ được triệu tập và đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân viên lao động cả nước và 7 đoàn đại biểu quốc tế.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ VN tại Đại hội như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN khóa 11; báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước…

Bên cạnh đó, Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết, thông qua: Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa 12.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa 12 gồm 175 ủy viên; Đoàn Chủ tịch gồm 27 ủy viên; Ủy Ban Kiểm tra gồm 17 ủy viên.

Trong khuôn khổ Đại hội, ngày 26/9/2018, sẽ diễn ra Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ với đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”.

Hoàng Mạnh

Tin liên quan
Đang được quan tâm