Thứ bảy, 10/09/2016 - 09:58

Thuê người giúp việc có cần phải ký hợp đồng lao động?

Bạn đọc hỏi: Tôi đang có dự định thuê người giúp việc gia đình. Luật sư cho tôi hỏi: Tôi có phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc hay không? Trong hợp đồng cần phải có những nội dung gì?

Luật sư trả lời: Theo Điều 108 Bộ Luật lao động năm 2012, người sử dụng lao động phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình.

Thời hạn của hợp đồng lao động do hai bên thoả thuận. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất kỳ khi nào nhưng phải báo trước 15 ngày. Trong đó bao gồm hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, thời giờ làm việc hằng ngày, chỗ ở.

Theo VOV.VN