1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình tại nơi tạm trú

Ông Nguyễn Văn Sum (TP. Hồ Chí Minh) đăng ký thường trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Hiện gia đình ông đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, ông đã đăng ký tạm trú cho các thành viên trong gia đình và được cấp sổ tạm trú (độc lập với chủ nhà).

Nay, ông Sum muốn mua BHYT cho tất cả các thành viên có tên trong sổ tạm trú nhưng không được đại lý bảo hiểm chấp thuận, đại lý yêu cầu ông phải trình sổ hộ khẩu của chủ ngôi nhà mà ông đang tạm trú cùng bản photo thẻ BHYT của những người có tên trong hộ khẩu này và điền thông tin vào bảng thống kê hộ gia đình tham gia BHYT mà đại lý cung cấp. Nếu tất cả những người có tên trong hộ khẩu đã mua BHYT thì gia đình mới được quyền mua, nhưng hiện tại người đang đứng tên hộ khẩu đã bán nhà và chuyển đi nơi khác.

Ông Sum hỏi, làm thế nào để gia đình ông mua được BHYT tại TP. Hồ Chí Minh? Ông cần bổ sung những giấy tờ gì?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Nguyễn Văn Sum như sau:

Theo quy định tại Mục I Công văn số 3170/BHXH-BT ngày 24/8/2015 của BHXH Việt Nam về lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, trường hợp hộ gia đình ông Sum đã đăng ký và được cấp sổ tạm trú, nếu ông tham gia BHYT cho tất cả các thành viên trong gia đình thì đại diện hộ gia đình kê khai đầy đủ, chính xác thông tin toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ tạm trú vào danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (mẫu DK1 ban hành kèm theo Công văn số 3170/BHXH-BT) và nộp tiền đóng BHYT theo quy định cho Đại lý thu hoặc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Theo Chinhphu.vn