Thu nhập bình quân lao động thuộc trong DNNN đạt 6,54 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Đây là kết quả khảo sát thị trường lao động việc làm quý 3.2016 được Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Thống kê công bố chiều 2/12 tại Hà Nội. Mức thu nhập này cao nhất trong số các nhóm ngành nghề được khảo sát.

Thu nhập bình quân lao động thuộc trong DNNN đạt 6,54 triệu đồng/tháng - 1

Theo ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), mức thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng so với quý 2/2016 và cùng kỳ năm 2015.

Lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước có thu nhập bình quân tháng cao nhất (6,54 triệu đồng/tháng) và thấp nhất là khu vực kinh tế tập thể. Tuy nhiên, lao động trong cả 2 loại hình sở hữu này đều có thu nhập giảm so với Quý 2/2016.

Trong khi lao động ở các loại hình khác đều có xu hướng tăng, đặc biệt khu vực “hộ/cá thể” có xu hướng tăng cao nhất. Mức thu nhập trên được tính từ các công việc chính: Công việc chiếm nhiều thời gian và tạo ra thu nhập chính trong tháng của người lao động.

Tính trung bình, Quý 3/2016, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 4,93 triệu đồng, tăng 80.000 đồng (1,7%) so với quý 2/2016 và tăng 326 nghìn đồng (7,1%) so với cùng kỳ 2015.

Theo ông Đào Quang Vinh, đa số lao động làm việc ở các nhóm nghề đều có thu nhập cao hơn quý 2/2016, và cùng kỳ năm 2015, ngoại trừ nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc cao giảm so với Q2/2016. Nhóm nhân viên có mức tăng thu nhập cao nhất.

Quý 3/2016, lao động làm việc trong ngành kinh doanh bất động sản có thu nhập cao nhất, tiếp theo là nhóm Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; chênh lệch so với nhóm thấp nhất (NL-TS) giảm, còn 2,40 lần so với 2,42 lần quý 2/2016.

Cũng trong Quý 3/2016, có 20,3% lao động làm công hưởng lương thuộc nhóm thu nhập thấp (dưới 3 triệu đồng/tháng), tăng 4,37 điểm phần trăm so với quý 2/2016.

Tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng nhanh

Theo ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, qua 9 tháng đầu năm kinh tế phát triển nhưng chậm so với cùng kỳ năm 2015, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tốc độ nhanh. Điều đáng lưu ý là số lao động trong ngành thủ sản nông nghiệp giảm nhiều hơn cùng kỳ năm 2015. Nhiều khó khăn về công ăn việc làm, số người thất nghiệp vẫn tăng và là thách thức lớn. Tỉ lệ lao động làm công ăn lương giảm

“Tuy nhiên, một số dấu hiệu đáng mừng là chất lượng lao động qua đào tạo đạt 21,50 % (quý 3/2015 đạt 20,22 %), đặc biệt là cao đẳng nghề. Lao động ngành chế biến, chế tạo tăng. Thu nhập lao động làm công ăn lương tăng” - Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nói.

Hoàng Mạnh

Đang được quan tâm