1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thu hơn 78.000 tỉ đồng BHXH sau 6 tháng đầu năm 2016

(Dân trí) - Theo cơ quan BHXH VN, số thu BHXH trên đạt 49,24%, trong đó thu BHXH bắt buộc là 77.500 tỉ đồng, thu BHXH tự nguyện là 475 tỉ đồng. Bên cạnh đó, số thu bảo hiểm thất nghiệp là 5.483 tỉ đồng đạt 52,9% so với kế hoạch.

Thu hơn 78.000 tỉ đồng BHXH sau 6 tháng đầu năm 2016 - 1

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN, số người tham gia BHXH hơn 12,5 triệu người. Trong đó tham gia BHXH bắt buộc là 12,3 triệu người, BHTN hơn 10,4 triệu người.

Tuy nhiên, tỉ lệ tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp với con số gần 191.000 người qua 6 tháng đầu năm 2016. Ngoài ra, số nợ BHXH tính tới tháng 6 là hơn 10.000 tỉ đồng đồng, gồm BHXH bắt buộc là 9,900 tỉ đồng, nợ BHTN là 623 tỉ đồng.

“Luật BHXH đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, một số nội dung giao cho các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn. Việc chậm ban hành các quy định này dẫn đến một số quy đinh của Luật BHXH chậm được triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động, đồng thời tạo áp lực lớn lên cơ quan BHXH” - ông Phạm Lương Sơn nói.

Qua triển khai, BHXH VN phát hiện nhiều vướng mắc như: Quy định về tính thâm niên nghề giữa các ngành không thống nhất nên gây khó khăn trong tổ chức thực hiện làm tăng áp lực đối với cơ quan BHXH.

Do mặt bằng lương hưu của một số nhóm đối tượng còn thấp hơn mức tiền lương cơ sở. “Trong khi đó, một số chính sách ban hành sau hoặc bổ sung, sửa đổi thường mở rộng hơn quyền lợi dẫn đến có sự so sánh giữa người hưởng trước và người hưởng sau. Trong khi chính sách BHXH trải qua nhiều thời kỳ hết sức phức tạp nên khối lượng đơn thư phát sinh nhiều” - ông Phạm Lương Sơn bổ sung.

Đối với trường hợp chủ doanh nghiệp chiếm dụng tiền đóng BHXH không nộp cho cơ quan BHXH, doanh nghiệp phá sản, giải thể, mất tích và chủ bỏ trốn hiện nay chưa có hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động. Một số vướng mắc về tính thời gian công tác trước tháng 1/1995 vẫn chưa được xử lý triệt để.

Sau 6 tháng đầu năm 2016, BHXH VN ước tính chi bảo hiểm thất nghiệp cho 323.730 người với số chi là 2.098 tỷ đồng.

Đồng thời, BHXH VN cũng đã chi chế độ BHXH từ quỹ BHXH khoảng 54.978 tỉ đồng đạt 49,9%. Trong đó:

Chi từ Quỹ hưu trí, tử tuất: Tổng số người hưởng là 1.932.191 người với tổng số chi ước 45.441 tỉ đồng.

Chi từ Quỹ TNLĐ - BNN: Tổng số người hưởng TNLĐ - BNN là 42.032 người với số chi ước thực hiện là 237 tỉ đồng.

Chi từ Quỹ ốm đau, thai sản: Tổng số người hưởng là 3.579.084 lượt người với số chi ước thực hiện 9.109,7 tỉ đồng.

Chi BHXH tự nguyện với số tiền là 190,5 tỉ đồng.

Hoàng Mạnh