Thứ năm, 03/10/2019 - 07:07

Thời gian giải quyết chế độ cho lao động nam khi vợ sinh con

Ông Mạc Tuấn Anh đóng BHXH từ năm 2017 đến tháng 3/2019, vợ ông không đóng BHXH. Trong thời gian vợ sinh mổ, ông đã nộp giấy tờ cho công ty để hưởng chế độ thai sản nhưng đến nay con ông đã được 1,5 tuổi mà ông vẫn chưa được hưởng chế độ thai sản.

Thời gian giải quyết chế độ cho lao động nam khi vợ sinh con - 1
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định nộp cho cơ quan BHXH

Ông Tuấn Anh hỏi, tháng 3/2019 ông đã nghỉ việc ở công ty thì chế độ thai sản đó ông có được hưởng nữa không? Làm gì để nhận được tiền thai sản đó?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Điểm e, Khoản 1, Điều 31 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam là: Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Tại Điều 102 Luật BHXH và Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định:

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định nộp cho cơ quan BHXH.

Do ông không nêu rõ vợ ông sinh con vào thời điểm nào nên cơ quan BHXH không có căn cứ để trả lời cụ thể đối với ông. Đề nghị ông liên hệ với công ty để xác nhận việc công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH đối với ông và làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng chế độ thai sản cho ông tại thời điểm nào, số giấy hẹn của cơ quan BHXH với đơn vị sử dụng lao động để liên hệ với cơ quan BHXH nơi giải quyết trả lời cụ thể trường hợp của ông.

Theo Chinhphu.vn