Thời điểm tính hưởng lương hưu

Tôi sinh ngày 1/1/1958, đã tham gia BHXH từ tháng 3/1995. Xin cho hỏi: Ngày nghỉ hưu của tôi là ngày 1/2/2018 và hưởng lương hưu từ tháng 2/2018 có đúng không? Thời gian tôi phải nộp Quyết định nghỉ hưu cho cơ quan BHXH thành phố là kể từ ngày nào?

Thời điểm tính hưởng lương hưu - 1

Hiện nay việc tính tiền lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu, cơ quan BHXH có áp dụng mức điều chỉnh tiền lương hàng năm theo Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/1/2015 hay không?

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, nam đủ 60 trở lên có 20 năm đóng BHXH trở lên đủ điều kiện hưởng lương hưu, trường hợp của ông sinh ngày 1/1/1958 nếu đủ điều kiện sẽ hưởng lương hưu từ ngày 1/2/2018.

Nếu ông còn đang làm việc thì đơn vị sẽ thực hiện nộp hồ sơ giải quyết trước 30 ngày tính từ thời điểm hưởng lương hưu của người lao động cho BHXH nơi đang tham gia đóng BHXH; trường hợp ông đã nghỉ việc (bảo lưu sổ BHXH) thì nộp hồ sơ đến BHXH quận/huyện nơi cư trú trước 30 ngày tính từ thời điểm hưởng lương hưu.

Trường hợp người lao động thực hiện tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (tham gia đóng BHXH bằng tiền đồng) khi tính lương bình quân thì thời gian này sẽ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng hằng năm theo quy định của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn