Thẻ BHYT được cấp từ thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tôi sinh năm 1954, nghỉ việc ngày 1/2/2018. Đến ngày 7/2/2018 tôi nhận Giấy xác nhận nghỉ việc và sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH là 19 năm 11 tháng và BHTN 9 năm 1 tháng. Tôi đã làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp.

Xin hỏi: Tôi có cần đến cơ quan BHXH TPHCM để bảo lưu thời gian đóng BHXH trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Sau khi hưởng xong trợ cấp thất nghiệp tôi có được đóng thêm 1 tháng BHXH cho đủ 20 năm để nhận lương hưu hàng tháng không? Và mức đóng như thế nào? Tôi được cấp thẻ BHYT vào thời điểm nào trong khi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

BHXH TPHCM trả lời vấn đề này như sau:

1. Sổ BHXH đã được trả cho người lao động, sổ BHXH này đã được bảo lưu nên người lao động không phải đến cơ quan BHXH để bảo lưu nữa.

2. Đã đủ điều kiện về tuổi nghỉ hưu trí nhưng còn thiếu thời gian chưa đủ 20 năm, người lao động liên hệ BHXH quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện cho đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí hằng tháng. Mức đóng sẽ được hướng dẫn theo phụ lục và tự chọn mức đóng.

3. Thẻ BHYT sẽ được cấp từ thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo Chinhphu.vn