Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được nhận thẻ BHYT?

Tôi thôi việc ngày 12/10/2017, thẻ BHYT của tôi có giá trị đến ngày 31/10/2017 và thời điểm tham gia liên tục trên thẻ là ngày 1/1/2015. Tôi xin mua gia hạn thẻ 3 tháng trong thời gian chờ làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nhưng không được đại lý thu tại phường giải quyết, họ buộc tôi phải mua đủ 1 năm và phải nộp đủ tất cả bản photo thẻ BHYT trong hộ khẩu.

Khi nhận thẻ mới, thì thời điểm được tính 5 năm liên tục lại ghi từ ngày 1/11/2022. Như vậy là đúng hay sai? Trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp tôi có nhận được thẻ BHYT như quy định không? Người hỏi Hoàng Công Quốc Huy - 32/1 Phạm Văn Hai, P.3, quận Tân Bình, TPHCM.

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn dưới Luật quy định đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình có thể đăng ký tham gia 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng BHYT cho tổ chức BHXH hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã. Trường hợp giảm phí thì photo thẻ BHYT của những người tham gia BHYT trong hộ.

Như vậy, việc Đại lý buộc ông tham gia đủ 1 năm là trái quy định. Đề nghị ông liên hệ cung cấp thông tin Đại lý thu không tiếp nhận hồ sơ của ông. Ngoài ra, ông có thể đến bất kỳ đại lý thu bưu điện gần nơi cư trú để tham gia.

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT quy định thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng.

Thực hiện theo quy định trên, trường hợp ông Huy có thời gian tham gia BHYT gián đoạn không quá 3 tháng thì vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục. Trường hợp trên thẻ BHYT chưa ghi nhận đúng thời điểm 5 năm liên tục thì ông nộp hồ sơ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 610 để được cấp lại thẻ đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Theo Điểm d, Khoản 2, Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định đối tượng tham gia BHYT bao gồm cả người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Căn cứ theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp thẻ BHYT mới cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, ông Huy cần liên hệ nơi đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp để nhận thẻ BHYT.

Theo Chinhphu.vn