Thứ tư, 24/05/2017 - 18:46

Thanh Hóa: Gần 900 sinh viên cử tuyển chưa có việc làm

Dân trí

Theo thống kê của Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa, hiện nay, địa phương này có 872 sinh viên hệ cử tuyển đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhưng chưa có việc làm. Địa phương đang triển khai nhiều giải pháp để sắp xếp, bố trí việc làm cho số sinh viên tốt nghiệp diện cử tuyển.

Cụ thể, trong số 872 sinh viên hệ cử tuyển của Thanh Hóa đã tốt nghiệp có 440 trường hợp tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ngành sư phạm, 86 người tốt nghiệp ngành y, 68 người tốt nghiệp ngành nông lâm...

Thanh Hóa: Gần 900 sinh viên cử tuyển chưa có việc làm - 1

Theo ông Lương Văn Tưởng, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, để bố trí việc làm cho số sinh viên tốt nghiệp diện cử tuyển, ngoài việc chờ những người đến tuổi nghỉ hưu trên địa bàn các huyện để bố trí thay thế, Ban Dân tộc tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép tuyển dụng công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số không thông qua thi tuyển công chức, viên chức.

Sau khi được tuyển dụng, các sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp sẽ được phân công công tác phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và nhu cầu thực tế tại địa phương. Các huyện miền núi sẽ căn cứ vào số lượng người dân tộc thiểu số được cử đi học theo diện cử tuyển để xác định số lượng biên chế dự phòng, làm cơ sở tuyển dụng, bố trí việc làm phù hợp.

Đồng thời, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa có giải pháp phù hợp để bố trí việc làm cho những người đã tốt nghiệp theo diện cử tuyển.

Trước đó, nhiều huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã cử học sinh đi học theo hệ cử tuyển chưa thực sự chặt chẽ và chưa gắn với nhu cầu thực tế việc làm tại địa phương. Có huyện một năm đã cử hơn 10 trường hợp đi học theo diện cử tuyển, nhưng các sinh viên này sau khi tốt nghiệp, huyện không bố trí được việc làm.

Trước thực trạng trên, những năm gần đây, các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa không thực hiện việc xét, chọn người đi học hệ cử tuyển nhằm giải quyết việc làm cho số sinh viên đã tốt nghiệp diện cử tuyển. Tuy nhiên, hiện nay, số sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí việc làm vẫn còn rất lớn.

Sở Nội vụ Thanh Hóa cũng đã từng có đề nghị UBND các huyện căn cứ quy định, biên chế được giao và tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể để tiếp nhận, phân công công tác cho các đối tượng đã được cử đi học theo chế độ cử tuyển có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp thay thế cho số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Bảo hiểm xã hội hoặc chuyển công tác trước khi xem xét tuyển dụng các đối tượng khác.

Duy Tuyên